U bent hier

Bijen helpen

U wilt bijen helpen via individuele of collectieve acties?

U hoeft geen bijenkorf te plaatsen om de natuur te beschermen, integendeel zelfs, dat kan de biodiversiteit van de omgeving schade toebrengen.  Het plaatsen van bijenkorven wordt dus steeds meer geweigerd in natuurreservaten, Natura 2000-gebieden en gewestelijke groene ruimten (onder meer collectieve moestuinen).
Om de bijen te helpen is het beter om het natuurlijke milieu te bewaren en te verstevigen. Van lente tot herfst: observeer de omgeving op zoek naar zwermen wilde bijen: u kunt bijen uit kleine hoopjes aarde tevoorschijn zien komen tussen tegels of stenen op de stoep, of zien opvliegen uit uw gras of uit een aan de zon blootgestelde helling. Sommige soorten gaan eerder op zoek naar gaten en spleetjes in muren, deuren, vensters, enz.
Neem in de mate van het mogelijke foto’s van deze insecten! U mag gerust wat dichterbij komen, ze zijn ongevaarlijk (let wel op dat u ze niet verwart met wespen). Post uw foto’s op de website www.waarnemingen.be. Deze gegevens zijn erg waardevol voor de gewestelijke databank.
Als er wilde bijen te zien zijn, kan redelijkerwijze aangenomen worden dat hun favoriete voedselbronnen ook in een korte actieradius beschikbaar zijn (100 tot 300 meter) en in dezelfde periode in bloei staan. Zodra die beplanting geïdentificeerd is, waarom ze dan niet optimaliseren? Het volstaat nieuwe exemplaren aan te planten (opgelet met planten uit conventionele tuincentra die pesticiden bevatten) of de zaadjes van al aanwezige planten te verzamelen en opnieuw in te zaaien.

Insectenhotels? Ja, maar…

Insectenhotels zijn een trend. Sommige soorten wilde bijen zijn er tuk op en maken er hun nesten in holtes of holle takken, bv. metselbijen of sommige behangersbijen. De meeste soorten gaan hun nesten eerder rechtstreeks in de grond maken.
Grote insectenhotels zijn interessante instrumenten voor educatieve doeleinden en zijn zeker zinvol in het kader van sensibiliseringsprojecten. Maar tegelijk gaan die grote hotels grote populaties aantrekken en het verspreiden van ziekten en parasieten in de hand werken. Ook  raken de bijen blootgesteld aan een groter risico tot predatie.
In privétuinen en -ruimten is het dus beter om kleinere systemen verspreid over het terrein te plaatsen. De enige voorwaarde is ervoor te zorgen dat ze blootgesteld zijn aan de zon.

Flower Power voor bijen!

Bijen en bloemen hebben al een eeuwenoude relatie samen. Sommige bijensoorten zijn trouwens specifiek verbonden met een of meerdere plantensoorten.
Om bijen te helpen is er niets beters dan hun voedselbronnen te optimaliseren! Als bijen al aanwezig zijn in de nabije omgeving en als ze over nestplaatsen beschikken (volgens hun behoeften), dan zullen ze de beplanting naar hartenlust komen bestuiven!
Geef de voorkeur aan inheemse en wilde plantensoorten. De bestaande plantenpopulaties ondersteunen is vaak even interessant (of zelfs interessanter) als een onnatuurlijke bloemenweide te creëren waardoor de plantengemeenschap riskeert te veranderen na verloop van jaren.
In die context een knipoog naar de paardenbloemen: een onmisbare metgezel voor lentebijen! Het volstaat om het gazon pas te maaien na de bloei ervan (ze bloeien vooral tussen 15 april en 15 mei).

Datum van de update: 04/11/2020