U bent hier

Voorbereidend LIFE-project - Urban Greening Plans - LIFE20 PRE/BE/000008

Het voorbereidende Life-project 'Urban Greening Plans' heeft tot doel innovatieve mechanismen te ontwerpen voor de planning, de uitvoering, de versterking en het beheer van groene peri-urbane infrastructuur teneinde de ecosysteemdiensten die door deze infrastructuur worden geboden, te maximaliseren.

Het project effent de weg voor een toekomstige veralgemening van de vergroeningsplannen voor Europese steden die vereist zijn voor steden met meer dan 20.000 inwoners; dit in het kader van de Biodiversiteitsstrategie 2030 - EU 2030 Biodiversity Strategy -

die door de Europese Commissie wordt gepromoot en die zelf rechtstreeks andere strategieën inzake aanpassing aan de klimaatverandering en promotie van groene infrastructuur en bossen ondersteunt.

Het project 'Urban Greening Plans' zal ook een bijdrage leveren aan het toekomstige 'EU Urban Greening Platform', dat steden zal helpen bij de ontwikkeling van dit vergroeningsplan en hen zal aanmoedigen zich aan te sluiten bij het Green City Accord.    

Dit project zal door 7 partners worden gerealiseerd. 5 partners zijn dichtbevolkte metropolen die al ver gevorderd zijn met de ontwikkeling van hun vergroeningsplan en die beschikken over grote peri-urbane groene ruimten die het mogelijk maken innovaties te testen, goede praktijken uit te wisselen en deze te veralgemenen door het opstellen van gidsen en aanbevelingen. Ook 2 ngo's maken deel uit van het consortium, aangezien zij uitgebreide kennis hebben van peri-urbane parken en veel ervaring hebben met communicatie en participatieve benaderingen. Het project wordt gecoördineerd door Leefmilieu Brussel. Concreet zijn deze partners:

Voor de grootsteden:

  • BRUSSELS: Leefmilieu Brussel
  • LISBON: Câmara Municipal de Lisboa
  • MILAN: Parco Nord Milano
  • BARCELONA: Barcelona Metropolitan Area
  • ATHENS: Management Authority of Schinias Marathon National Park, Mount Hymettus and Southeast Attica

Voor de ngo's:

  • EUROPARC Federation
  • Philodassiki Enossi Athinon (Athene)

Elke stad zal een aantal innovaties testen dat mogelijk in de andere partnersteden zal worden overgenomen. Al deze innovaties en aanbevelingen zullen worden gecentraliseerd in een door EUROPARC ontwikkelde 'kennis-hub'. Alle door de 5 steden geteste innovaties staan vermeld op de EUROPARC-website.

Op het niveau van Brussel zal het project met name trachten om de biodiversiteit te ontwikkelen, de ecologische connectiviteit en de toegankelijkheid van peri-urbane groene ruimten (bv. het Woluwepark) te verbeteren door te werken aan de wegen en de principes van 'groene straten' (of parkstraten) te definiëren of te verdiepen, in het vervolg op het Clearing House-project.

Een ander deel van het werk is gericht op de versterking van de biodiversiteit door de actieve betrokkenheid van verschillende sectoren en het definiëren van natuur- en erfgoedkwesties met het oog op de uitdagingen van de aanpassing van onze peri-urbane parken aan de klimaatverandering, die wordt bepaald door een verwachte evolutie van het landschap en de onderhoudspraktijken.

De opdracht duurt 2 jaar en loopt van 3 mei 2021 tot 30 april 2023.

Het totale budget voor de dit project is € 999.628.

Datum van de update: 23/07/2021