U bent hier

Soorten grondwaterlagen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treffen we hoofdzakelijk drie soorten grondwaterlagen aan:

Vrije grondwaterlagen (of freatische grondwaterlagen) die we aantreffen op een diepte tussen ongeveer 0 en 30 m onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en die worden bijgevuld door directe infiltratie van regenwater door de bovenliggende geologische lagen die niet zijn verzadigd met water. Het piëzometrische niveau ervan is dus in evenwicht met de luchtdruk.

Artesische grondwaterlagen die we aantreffen op een diepte tussen 30 en meer dan 150 m onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze grondwaterlagen worden stroomopwaarts van het Brussels grondgebied bijgevuld, in het Vlaams en het Waals Gewest, door infiltratie van regenwater door de bovenliggende geologische lagen die niet zijn verzadigd met water (gebied waar de grondwaterlaag vrij is). Directe infiltratie op het Brussels grondgebied is er onmogelijk door de aanwezigheid van een ondoorlatende bedekking. Het piëzometrische niveau ervan stemt overeen met een druk die hoger is dan de luchtdruk.

Verhoogde grondwaterlagen die we aantreffen op geringe diepte (< 10 m) in bepaalde gebieden op grotere hoogte, zoals in het zuiden van Brussel in het Zoniënwoud. Dit soort grondwaterlaag wordt gekenmerkt door een zeer beperkte extensie en een zeer beperkt volume. Deze lagen bevinden zich topografisch boven de belangrijkste freatische grondwaterlaag, waarvan ze hydrogeologisch worden gescheiden door een ondoorlatende bodemlaag (aquiclude van het kleitype).

 

Datum van de update: 28/09/2020