U bent hier

Regelgeving

Nieuwe regelgeving sinds april 2019

Er zijn aanzienlijke wijzigingen aangebracht sinds de goedkeuring van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2018 inzake grondwaterwinningen en open geothermische systemen. Sinds 1 april 2019 zijn zowel open als gesloten geothermische systemen ingedeelde inrichtingen (nieuwe rubriek 62.4) en derhalve onderhavig aan een milieuvergunning:

De milieuvergunning heeft tot doel de thermische, piëzometrische en geotechnische impact van een geothermisch project te beheersen. In dit kader kunnen bepaalde milieubeperkingen een aanzienlijke invloed hebben op de haalbaarheid, vooral als het project zich bevindt:

We wijzen ook op het volgende:

Tot slot zal een goedkeuring nodig zijn voor bedrijven die deze techniek willen toepassen (van het boren tot de installatie van de warmtepomp, naar het voorbeeld van de bestaande certificering (RESCert) voor HE-installateurs die van toepassing is voor ondiepe geothermie. Een ministerieel besluit moet deze goedkeuringsverplichting echter nog van kracht doen worden.

Zo gaat u te werk

Alle informatie over milieuvergunningsaanvragen en -aangiften vindt u in de praktische gids voor de milieuvergunning. U vindt hier ook de formulieren voor aangiften en milieuvergunningsaanvragen.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de reglementaire beperkingen met betrekking tot uw project, kunt u gebruik maken van onze applicatie BrugeoTool, een webapplicatie gericht op o.a. beheerders en deskundigen voor de haalbaarheidsvoorstudie en de predimensionering van een ondiepe verticale geothermische installatie in het Brussels Gewest.

Datum van de update: 28/09/2020