U bent hier

Geluidskaarten en blootstelling van de bevolking

Cartografie van het geluid

De cartografieën van het geluid dienen als hulpmiddel voor het nemen van beslissingen ter verbetering of behoud van de geluidsomgeving. Ze geven een beeld van de blootstelling aan geluid van bevolkingsgroepen en geluidsgevoelige instellingen (woningen, scholen, ziekenhuizen). Deze kaarten zijn gebaseerd op een modelvorming van de geluidsniveaus van de verschillende vervoerswijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: auto's, treinen, trams en metro en vliegtuigen.

Ze illustreren de geluidsimpact van elke vervoerswijze.

De geluidsniveaus worden uitgedrukt in decibel. Ze zijn ontwikkeld voor diverse indicatoren die overeenkomen met een modelvorming van de geluidsniveaus voor een specifieke periode:

  •  "Lden": de gewogen indicator Lden (dag-avond-nacht, van het Engelse day-evening-night) vertegenwoordigt het jaarlijkse gemiddelde over een periode van 24 uur, geëvalueerd op basis van gemiddelde niveaus gedurende de dag (07u-19u), de avond (19u-23u) en de nacht (23u-07u). Voor de berekening van Lden wordt het gemiddelde geluidsniveau gedurende de avond en nacht vermeerderd met respectievelijk 5 en 10 dB(A).

Met andere woorden, Lden is gekoppeld aan de algehele geluidshinder bij een langdurige blootstelling, rekening houdend met het feit dat geluid ‘s avonds en ‘s nachts als meer hinderlijk wordt ervaren.

  • "Lnight": deze indicator komt overeen met het jaarlijkse gemiddelde geluidsniveau tijdens de nacht (LAeq (23u-7u)). Het is een geluidsindicator die wordt geassocieerd met een verstoring van de slaap.

Volgens Europese Richtlijn 2002/49/EG moeten de geluidskaarten om de vijf jaar worden bijgewerkt. Voor sommige bronnen worden de kaarten en analyses echter als identiek met de vorige versies beschouwd, omdat de situatie weinig veranderd is of de gegevens weinig nauwkeurig zijn.

Hier vindt u alle kaarten en informatie per type geluidsbron:

De methodologie voor de uitvoering van de geluidskadasters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gedetailleerd beschreven in de factsheet geluid n°49.

Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens door het Gewest, en over de verschillende bronnen van geluidshinder in het algemeen, zie de pagina's "De bronnen van geluidshinder"

 

Datum van de update: 01/12/2020