U bent hier

Elektronisch versterkt geluid

U bent een liefhebber van muziek, film, concert, discotheek, festival ... u luistert naar versterkt geluid .

Geluid is een luchtverplaatsing die akoestische druk in het oor veroorzaakt. Deze akoestische druk wordt in decibel gemeten. 0 dB is de gehoordrempel, dus de laagste geluidsdruk waarbij het menselijk oor geluid kan waarnemen.
Geluid is versterkt wanneer zijn vermogen door middel van een versterker wordt verhoogd. Dit geldt voor alle manieren waarop elektronisch versterkte muziek en geluiden worden verspreid, met inbegrip van stemmen, afkomstig van permanente of tijdelijke geluidsbronnen.

U organiseert gratis of betalende evenementen, een concert, een dansfeest, een theatershow, een festival maar ook een buurtfeest ... Al deze evenementen, binnen of buiten, kunnen doorlopend of af en toe versterkt geluid verspreiden.

Baat u een café uit, een restaurant, een fitnessruimte, een bowling ... Uw etablissement verspreidt misschien versterkt geluid.

U beluistert, produceert of verspreidt versterkt geluid, dan moet u op de hoogte zijn van het beheer van de geluidsniveaus volgens de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die op 21 februari 2018 van kracht wordt.

​​Communicatiecampagne 2018 "Happy Ears". Meer info: zie links.

Cultuur, vrijetijd en versterkt geluid

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden tal van feestelijke, culturele, sportieve en recreatieve evenementen georganiseerd, vooral in de zomer en 's nachts. Maar de muziekwereld is veranderd. Het publiek is gewend geraakt aan almaar hogere volumes en zware bassen. Daarom past het zich aan de nieuwe gewoonten aan en voorziet het specifieke regels voor het verspreiden van versterkt geluid in publiek toegankelijke etablissementen.

De Brusselse wetgeving voorziet nu in een duidelijk wettelijk kader voor elke praktijk en alle betrokken actoren.

Gehoorschade : versterkt geluid gecontroleerd

De wetgeving versterkt geluid is bedoeld om het publiek te beschermen tegen de gehoorschade die zwaar versterkt geluid kan veroorzaken. De algemene regel stelt dat alle publiek toegankelijke etablissementen, met inbegrip van evenementen in openlucht en tijdelijke evenementen, zonder bijzondere voorwaarden versterkt geluid mogen verspreiden, maar niet luider dan 85 dB (A), gemeten gedurende 15 opeenvolgende minuten.
Boven de 85 dB (A) moeten sensibiliseringsmaatregelen worden genomen volgens de regels die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft bepaald. De regels voorzien verschillende middelen en tools om gezondheidsrisico's te voorkomen.

In praktijk, voor het publiek…

De maatregelen die door de inrichtingen worden ingevoerd, bieden het publiek de mogelijkheid zich te beschermen!
Doe dus een beroep op uw gezond verstand om de risico’s op gehoorschade te verminderen:

 • Lokaliseer de inrichtingen die zich ertoe verbinden het maximale niveau van 85 dB (A) na te leven.  Ze mogen het volgende pictogram  gebruiken.
 • Identificeer de akoestische niveaus van de inrichtingen door te kijken naar het pictogram (Logo 95 dB(A)- Logo 100 dB(A)) dat in de inrichting wordt opgehangen  en bezoek deze inrichtingen bijgevolg met kennis van zaken.
 • Informeer u op voorhand over de verspreide niveaus door te kijken of de tickets en affiches van het evenement een pictogram (Cursor 85 dB(A) - Cursor 95 dB(A) - Cursor 100 dB(A)) bevatten.
 • Draag minstens een deel van de avond oorbescherming - mousse oordopjes bijvoorbeeld - tijdens concerten of bij het uitgaan in discotheken.
 • Gun uw oren rust nadat u ze enkele uren hebt blootgesteld aan een versterkt geluidsniveau of neem een pauze in een ruimte van de inrichting waar het geluidsniveau minder hoog is.
 • Houd voldoende afstand van de luidsprekerboxen.
 • Beperk het aantal keer dat u uw oren wekelijks aan versterkt geluid blootstelt.
 • Controleer het geluidsniveau van uw discman, autoradio of hifiketen.
 • Kijk uit voor alcohol en alle producten die de gehoorwaarneming vervormen en het gevoel van pijn verminderen.
 • Vermijd het langdurig dragen van een koptelefoon...

Leefmilieu Brussel helpt de professionelen

De Gids voor organisatoren van evenementen en uitbaters van etablissementen, opgesteld door Leefmilieu Brussel, legt in detail uit wat de principes van de wetgeving zijn, welke maatregelen moeten worden genomen volgens de gekozen geluidsdrempel en de te installeren meetinstrumenten.

Om de professionelen te helpen bij de aankoop van apparatuur die door de wetgeving is vereist, heeft Leefmilieu Brussel een vergelijkende tabel opgemaakt, een niet-limitatieve lijst met apparatuur die op de markt verkrijgbaar is en voldoet aan de vereisten van de wetgeving.

Leveranciers of fabrikanten van apparatuur die van mening zijn dat zij aan deze wetgeving voldoen en in deze tabel willen worden opgenomen, worden verzocht op dit bijzonder bestek in te gaan: alle nieuwe prijsoffertes moeten ten laatste 10 werkdagen voor de publicatie van de bijgewerkt tabel worden ingediend (om de 3 maanden vanaf 15/12/2017).

Als u op de hoogte wil worden gehouden van  alle nieuws over de verplichtingen i.v.m. de verspreiding van versterkt geluid in Brussel, kunt u uw e-mailadres doorgeven en op de volgende pagina het thema "Geluid-Versterkt geluid" aanvinken.

Door u in te schrijven, ontvangt u naargelang de publicatie: 

 • de toekomstige datums van de opleidingen voor de referentiepersonen,
 • de ondersteunende tools voor de aankoop van displaymateriaal
 • de tools om u te helpen het publiek tegen te sterk geluid te beschermen.

en in het algemeen, alle nuttige informatie voor de toepassing van de wetgeving.

Meer informatie ? 

Datum van de update: 17/11/2021

Contact: 

Contact met ons nemen?

info@leefmilieu.brussels

Infodienst : 02 775 75 75

Het geluidportaal Ruisinfo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt de burgers de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de betrokken diensten indien zij geluidsoverlast ondervinden. Meer informaties in de pagina over Etablissement dat muziek verspreidt.