U bent hier

Lawaai van installaties

De activiteiten waarvoor het grootst aantal klachten worden ingediend, situeren zich in de horeca, de woonsector (gedrag van bewoners en installaties) en de detailhandel.

Leefmilieu Brussel:

  • zal rekening houden met de geluidshinder bij de toekenning van milieuvergunningen voor ingedeelde inrichtingen;
  • zal procedures opstellen om de controle op HVAC-installaties (verwarming, ventilatie en klimaatregeling) te verzekeren.

De huidige Brusselse wetgeving heeft maximaal toegelaten geluidsniveaus vastgelegd voor verwarmings-, ventilatie- en airco-installaties.

Deze geluidsniveaus verschillen naargelang de dag (week, weekend, feestdag), het tijdstip en de locatie, op basis van de zones van het Gewestelijk Bestemmingsplan (industriezone, woonzone, openbare zone, groenzone, enz.).

Als in de buurt geluidshinder wordt veroorzaakt door het niet naleven van de geluidsnormen kan bij Leefmilieu Brussel een klacht worden ingediend via een formulier.

Het bestrijdingsplan bepaalt dat er rekening wordt gehouden met de geluidshinder bij de toekenning van vergunningen en dat er informatie wordt verstrekt over de beste technologieën inzake HVAC-installaties.

Datum van de update: 11/01/2019