U bent hier

Lawaai van het wegverkeer

Het QUIET.BRUSSELS plan kent een belangrijke rol toe aan de vermindering van het lawaai van het wegverkeer. Negen voorschriften van het plan zijn specifiek gericht op de vermindering van de geluidsimpact van het verkeer.

Maatregelen aanbevolen

  • Strategische maatregelen om het lawaai van het wegverkeer te verminderen : stimuleren van het gebruik van andere vervoermiddelen en de specialisatie van de wegen in woonwijken.
  • Preventieve maatregelen : samenwerken met de gewestelijke actoren om goede praktijken toe te passen inzake de stedelijke aanleg.
  • Curatieve maatregelen : concreet verminderen van lawaaiproblemen die in sommige wijken bijzonder scherp zijn.

Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad

In het kader van zijn eerste “Plan ter bestrijding van geluidshinder in een stedelijke omgeving” (2001), werkte het Gewest een preventieve aanpak uit en ontwikkelde het knowhow inzake de problematiek van het wegverkeerslawaai. Hiervoor gaf Leefmilieu Brussel het 'Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad' uit

Dit werkinstrument is bedoeld voor beleidsmakers en de actoren op het terrein, en is een leidraad met goede praktijken waarin ook de akoestische eisen voor het beheer van de wegen en het wegverkeer aan bod komen. Het doel ervan is een 'geluidsreflex' te ontwikkelen in elk verkeersherinrichtingsproject. Het is eveneens in bredere zin een sensibiliseringsinstrument dat zich tot alle Brusselaars richt. Het vermeldt de grote principes die voortaan in het Gewest zouden moeten worden toegepast voor de beheersing en planning van het wegverkeerslawaai.

Studies verricht in het kader van 'artikel 10'

In het kader van artikel 10 van de Ordonnantie betreffende de strijd tegen geluidshinder in de stad van juli 1997, kan elke burger zijn gemeente of de Brusselse regering vragen de geluidshinder in zijn buurt te onderzoeken.

Tot op heden is voor verschillende wegsectie een geluidsstudie gemaakt door
Leefmilieu Brussel in het kader van een aanvraag krachtens artikel 10. De verslagen van de akoestische studies zijn hieronder beschikbaar: zie de Factsheets 'zwarte punten art. 10 '.

Andere akoestische studies

Na de goedkeuring van het eerste geluidsplan in 2001, is er akoestisch studies uitgevoerd op verschillende wegsecties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De verslagen van de akoestische studies zijn hieronder beschikbaar: zie de Factsheets 'zwarte punten in het wegverkeer'.

Om alle kaarten en gegevens over de blootstelling aan geluid van het wegverkeer die door Leefmilieu Brussel worden geproduceerd te raadplegen, zie de pagina: "Cartografie van het geluid van het wegverkeer ".

Datum van de update: 28/07/2021