U bent hier

Projectoproep RENOLAB

Het startschot is gegeven voor RENOLAB, de projectoproep die wil bijdragen tot de grootschalige inzet van innovatieve oplossingen voor de duurzame en circulaire renovatie van de Brusselse gebouwen. Dit initiatief, gelanceerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, kadert in de Renovatiestrategie RENOLUTION

RENOLAB omvat twee afzonderlijke luiken:

 1. RENOLAB.ID steunt ideeën, (lopende of te ontwikkelen) projecten, instrumenten en mechanismen (financieel, sociaal, economisch, technisch enz.) die het mogelijk maken de obstakels voor renovatie weg te nemen.
 2. RENOLAB.B biedt ondersteuning bij circulaire en duurzame renovatieprojecten van bestaande gebouwen, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.

RENOLAB maakt deel uit van het nationaal Plan voor herstel en veerkracht en wordt daardoor financieel ondersteund door de Europese Unie

1. RENOLAB.ID

Wat is RENOLAB.ID?

RENOLAB.ID biedt een subsidie voor projecten die bijdragen tot het wegnemen van de obstakels voor de duurzame en circulaire renovatie van de Brusselse gebouwen. De ondersteunde pilootprojecten dragen bij tot de uitvoering van de RENOLUTION-strategie en hebben het potentieel om op grotere schaal te worden toegepast. Hun doel is de renovatiewerken betaalbaarder en toegankelijker te maken om zo een innoverende oplossing en een adequaat antwoord te bieden op de energie-uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden geconfronteerd tegen 2030-2050.

Voor wie? Voor welke projecten?

Dit brede aanbod aan subsidies richt zich tot elke zelfstandige of structuur (van de kleinste tot de grootste) waarvan het idee of het project de doelstelling van RENOLAB.ID weerspiegelt: zelfstandigen, gemeenten, verenigingen, kmo’s, algemene ondernemingen, opleidingscentra enz.

Het project kan in uitvoering zijn of zich nog in de conceptfase bevinden. De horizon van mogelijkheden is breed, er wordt geen limiet opgelegd qua schaal of ambitie. Het voorgestelde concept of project onderzoekt realiteiten zoals comfort, behoud en verbetering van de architecturale/erfgoedwaarde van het pand, gezondheid, financiering van de werkzaamheden of vermindering van de energiekosten. Het kan om om het even welk experiment gaan dat moet worden getest of verbeterd met betrekking tot een groot aantal domeinen. Bijvoorbeeld:

 • de begeleidingsbenaderingen of -hulpmiddelen,
 • de financiële steunmaatregelen,
 • de groepsrenovaties,
 • de ontwikkeling van nieuwe materialen en technieken,
 • de organisatorische processen, enz.

Om in aanmerking te komen voor de RENOLAB.ID projectoproep vanaf 2022, moet een project de volgende aspecten en doelstellingen aantonen:

 • innoverend karakter 
 • bijdragen om één of meer obstakels van duurzaam renoveren weg te werken
 • potentieel voor implementatie op grotere schaal van het voltooide project en de productresultaten
 • technische en financiële haalbaarheid van het project. 

Enkel projecten die voldoen aan deze doelstellingen kunnen aanspraak maken op financiële steun, welke geëvalueerd zal worden door Leefmilieu Brussel.  

Meer info

Heeft u een idee of een project, groot of klein, om de obstakels voor de renovatie van gebouwen in Brussels weg te nemen? Contacteer ons nu via RENOLAB.ID@environnement.brussels.

Het reglement met betrekking tot de RENOLAB.ID projectoproep zal binnenkort beschikbaar zijn.

2. RENOLAB.B

Wat is RENOLAB.B?

RENOLAB.B ondersteunt het ontwerp en/of de uitvoering van duurzame en circulaire renovatieprojecten van het Brussels onroerend erfgoed. Het kan daarbij zowel gaan om tertiaire als residentiële gebouwen, van alle types en voor alle doeleinden. De thema's die erin aan bod komen, hebben betrekking op alle criteria van duurzaamheid en circulariteit bij renovatie. 

Wat RENOLAB.B voorstelt:

 1. Financiële steun (tot 150 € / m²) verlenen, renovatieprojecten begeleiden en bevorderen vanaf het ontwerp tot de werven.
 2. Innovatie ondersteunen.
 3. Tools voor circulair en duurzaam ontwerp testen.
 4. De actoren van de sector samenbrengen.

RENOLAB.B, voor wie en voor welke projecten?

RENOLAB.B richt zich tot ontwerpers, renovatiebedrijven en alle soorten bouwheren (particulieren, overheidsinstanties, parastatalen, vzw’s, bedrijven, promotoren enz.). 
Om in aanmerking te komen, moet een project:

 • Gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betrekking hebben op de voorbeeldige renovatie van een gebouw en de eventuele uitbreidingen ervan, ongeacht het type en het gebruik van het gebouw.
 • De werkzaamheden mogen nog niet begonnen zijn op de datum van kennisgeving van de selectie van de laureaat.

De enige uitsluiting: sloopwerkzaamheden gevolgd door wederopbouw komen niet in aanmerking omdat RENOLAB.B gericht is op renovatieprojecten.

Indienen van een dossier: drie verschillende categorieën

 1. ONTWERP: de subsidie is gericht op exemplarische circulaire en duurzame ontwerpen om niet-sloop te stimuleren en innovatie bij renovatieprojecten te ondersteunen.
 2. UITVOERING voor bouwheren: de financiering is bedoeld ter ondersteuning van investeringen in werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van circulaire en duurzame ontwerpkeuzes.
 3. UITVOERING voor aannemers: de subsidie stimuleert veranderingen in de praktijken van bouwbedrijven op bouwplaatsen om de overgang naar een circulaire economie voor professionals in de bouwsector te stimuleren.

Verplichte stap: begeleiding

Alvorens een kandidatuurdossier in te dienen, moet iedereen met een project verplicht een begeleiding volgen. Waarom?

 • Om antwoorden te krijgen op vragen over de inhoud van het reglement, over de thema's 'circulariteit' en 'duurzaamheid', over de praktische en administratieve modaliteiten van de projectoproep enz.
 • Om begeleid en geholpen te worden bij het opstellen van de kandidatuur.
 • Om eventueel doorverwezen te worden naar de verschillende diensten van Leefmilieu Brussel, onder meer om te helpen bij het ontwerpen van duurzame gebouwen.
 • Om een minimumkwaliteit te garanderen van de kandidatuurdossiers.

Deelnemen

Heeft u een renovatieproject voor een gebouw?
U kunt voortaan contact opnemen met een begeleider door een e-mail te sturen naar RENOLAB.B@environnement.brussels en uw aanvraag online in te dienen op www.renolab.brussels/b.

Agenda

Het hele jaar door kunnen aanvragen worden ingediend in alle categorieën van de projectoproep RENOLAB.B. Voor de dossiers type ‘UITVOERING’ zullen elk jaar drie selectiecomités worden georganiseerd. 

In 2022 zullen de eerste twee selectiecomités plaatsvinden:

 • Een eerste vindt plaats op 17 februari 2022 (volgens het reglement worden alle aanvragen die tot 17 januari 2022 zijn ontvangen, behandeld).
 • Een tweede vindt plaats halverwege juni 2022.

Meer info

Het RENOLAB.B-reglement en de bijlagen zijn hier beschikbaar:

U kunt nu contact opnemen met de begeleiding door een e-mail te sturen naar RENOLAB.B@environnement.brussels

Project gefinancierd door de Europese Unie – NextGenerationEU

Datum van de update: 07/12/2021