U bent hier

De Brusselse groene lening

De Brusselse groene lening is een energielening die een financiering, tegen een rentevoet van 0 % tot 2%, toelaat om werkzaamheden uit te voeren die de energieprestatie van uw woning verbeteren.

 Dit biedt eigenaars en huurders (met toestemming van de eigenaar) de kans om de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler, maar ook de werken voor isolatie, ventilatie en verwarming voordeliger te financieren.

De werken die in aanmerking komen voor de Brusselse groene lening moeten voldoen aan de voorwaarden van de Energiepremies. De financiering kan oplopen tot een bedrag van 25.000 €. De Premies en een Groene lening kunnen worden gecumuleerd.

De aanvragen moeten worden ingediend bij Homegrade.

Ze is het resultaat van een partnerschap tussen Homegrade, Leefmilieu Brussel, de financiële coöperatieve Crédal en het Woningfonds.

Wat kan men financieren?

Drie categorieën van werken kunnen worden gefinancierd:

 1. Isolatie- en ventilatiewerken
  • Dakisolatie
  • Isolatie van de buitenmuren
  • Vloerisolatie
  • Superisolerende beglazing
  • Efficiënte mechanische ventilatie
 2. Efficiënte verwarming
  • Efficiënte verwarminsketel op gas en rookafvoerbuis in de schoorsteen
  • Temperatuurregeling
  • Efficiënte gasconvector
 3. Hernieuwbare energie
  • De fotovoltaïsche installatie
  • Warmtepomp verwarming en warm water
  • Zonneboiler

Opgelet: De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer die in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven is, aan de btw onderworpen is en over de gereglementeerde toegang tot het beroep beschikt.

Wie kan een lening aanvragen?

Voor elk pand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de Brusselse groene lening aangeboden aan:

 • inwonende eigenaars (vereisten inzake vastgoed te respecteren)
 • eigenaar-verhuurders
 • huurders (met schriftelijk akkoord van de eigenaar)

Bezit u meerdere panden?

Opgelet: Bepaalde bijkomende voorwaarden zijn van toepassing voor personen die eigenaar zijn en werken in hun pand willen uitvoeren. Neem contact op met Homegrade om alle de voorwaarden te raadplegen.

Bedragen, duur en rentevoet

U mag min. € 500 en max. € 25.000 lenen.

Er worden u twee kredietformules aangeboden:

 • een consumentenkrediet waarvan de terugbetalingstermijn max. 10 jaar bedraagt, met een werkelijke jaarlijkse intrestvoet van 0 of 1 %. Dit krediet wordt verleend door Crédal.

De intrestvoet aan 0% is bedoeld voor mensen die jaarlijks niet meer dan 30 000€ (alleenstaanden) of 60 000€ (samenwonenden) verdienen. Wanneer ze meer verdienen, wordt de intrestvoet 1%.

 • een hypothecair krediet waarvan de terugbetalingstermijn max. 30 jaar bedraagt, met een werkelijke jaarlijkse intrestvoet van 0 of 2 %, afhankelijk van uw inkomen. Dit krediet wordt verleend door het Woningfonds.

De intrestvoet aan 0% is bedoeld voor mensen die jaarlijks niet meer dan 15 000€ verdienen. Wanneer ze meer verdienen kan de rentevoet tot maximum 2% evolueren. Hij wordt berekend in functie van het inkomstenniveau.

Homegrade zal uw project gratis analyseren en u informeren over de kredietmogelijkheden en de voorwaarden. Het zal u uitleggen welke stappen u moet ondernemen en welke documenten u nodig heeft om uw leningsaanvraag in te dienen.

Wat zijn de voorwaarden?

1. Beschikken over een inkomen lager dan of gelijk aan:

 Update

 19/01/2018

Alleenstaande

Gezin met 1 inkomen

Gezin met 2 inkomens

Crédal

47.501€

73.890€

73.890€

Woningfonds

47.501€

58.056€

73.890€

Vermeerdering met € 5.278 per persoon fiscaal ten laste (max. 4 pers.)

2. De technische voorwaarden voor de uitvoering van de werken naleven

Lijst van de technische voorwaarden

Gelieve contact op te nemen met Homegrade voor meer informatie over deze technische voorwaarden. Hun adviseurs zullen u gratis helpen bij alle stappen die u moet ondernemen voor de Brusselse groene lening.

Indien uw aanvraag voor de BGL betrekking heeft op een fotovoltaïsche installatie, vergeet dan niet uw Conformiteitsverklaring van de FV-installatie (FV) en de zonnewinst-garantie (.pdf) door uw installateur te laten invullen.

Hoe een Brusselse groene lening aanvragen?

Eerste contact

Neem contact op met Homegrade via het gratis nummer 1810, via e-mail info@homegrade.brussels, of het contact form van Homegrade. Er worden ook permanenties georganiseerd in de Sint-Gorikshallen, van dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 17 uur of op zaterdag van 14 tot 17 uur.

De adviseurs van Homegrade kunnen u ontmoeten, gewoon om u te informeren of om uw project te analyseren en te controleren of u voor een lening in aanmerking komt.

Een aanvraag voor de Brusselse groene lening indienen

Wanneer u beslist een lening aan te gaan, zal de adviseur van Homegrade uw aanvraag aan de partner-kredietinstelling bezorgen. De kredietinstelling zal met u contact opnemen en een afspraak maken.

Beslissing

Na het indienen van uw dossier zal de kredietinstelling uw aanvraag analyseren in functie van uw financiële mogelijkheden. Het is die instelling die beslist of u een Brusselse groene lening kan aangaan.

Ondertekening en toekenning van de Brusselse groene lening

Wanneer uw leningsaanvraag door de kredietinstelling aanvaard wordt, kan u het contract voor uw lening ondertekenen en met uw werken beginnen.

       

De Brusselse groene lening als consumentenkrediet is onderworpen aan de wet van 12 juni 1991.

 

 

 

 

Datum van de update: 11/04/2018