U bent hier

Vorming voor afvalbeheerders

Context

Als inzamelaar, handelaar, makelaar van afvalstoffen of als beheerder van een inzamel- of verwerkingsinrichting van afvalstoffen, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u voldoen aan het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen van 01/12/2016 (Brudalex).

 

 

De Brudalex legt op dat u in het kader van uw erkenning, registratie of milieuvergunning, met het oog op het goede beheer van afvalstoffen, een persoon aanstelt die vol doende vertrouwd is met de afvalstoffenwetgeving en het afvalstoffenbeheer.

Leefmilieu Brussel organiseert opleidingen, bestaande uit verschillende modules, die de nodige elementen omvatten om in het bezit te komen van de vereiste kennis.

Vanaf 2019 zult u moeten bewijzen dat de door u aangestelde persoon voldoende opgeleid is in de wetgeving en het beheer van afvalstoffen aan de hand van diploma’s, certificaten of attesten, tenzij u kunt aantonen dat de persoon beroepservaring heeft die gelijkstaat met de vereiste kennis. In dit geval moet u een afwijkingsverzoek doen en rechtvaardigen.

Vanaf 2019 zal Leefmilieu Brussel nagaan of de vorming gevolgd is of, indien van toepassing, een afwijking aanvaard is. Het instituut kan overgaan tot het intrekken of schorsen van de toelating, indien de kennis van het beheer van afvalstoffen niet aangetoond kan worden.

Programma

De volgende vorming zal plaatsvinden in mei 2019. Voor de praktische zaken en inschrijving voor volgende opleidingsmogelijkheid van onderstaand programma, zal u binnenkort hier terecht kunnen: Praktische Zaken.

  • Module 1: Brusselse en relevante Europese afvalstoffenwetgeving met inbegrip van de traceerbaarheid- en administratieve verplichtingen (4u)
  • Module 2A: Afvalstoffenbeheer-fysico-chemische eigenschappen en gevaren van afvalstoffen met inbegrip van vervoer, verpakking en veiligheidsvoorschriften (2u)

Voor inzamelaars, handelaars, makelaars van gevaarlijke afvalstoffen en indien u uitbater bent van een verwerkingsinrichting waar gevaarlijke afvalstoffen worden verwerkt, ook :

  • Module 2B: gevaarlijke afvalstoffen – chemische aspecten (3u)

Leefmilieu Brussel biedt tijdens deze opleidingssessie ook vier vrijblijvende modules aan:

  • 3A – Gewestelijk- en grensoverschrijdend transport
  • 3B – Bouw-en Sloopafval
  • 3C – Afgedankt Elektrisch en Elektronische apparatuur (AEEA)

U kan hieronder (bij documenten) de presentaties van alle modules (en de syllabi van modules 2A en 2B) terugvinden.

Voor andere organisaties

U kan deze opleiding ook volgen bij privé-instellingen of andere professionele organisaties op voorwaarde dat alle elementen opneemt, die de "opleiding voor afvalbeheerders" moet bevatten

Deze organisaties moeten hun opleiding voorafgaand door Leefmilieu Brussel laten valideren.

Een lijst met organisaties die deze opleiding mogen geven zal beschikbaar zijn op onze website.

Datum van de update: 30/11/2018
Wetgeving: 
Contact: