Zonnekaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontdek het zonnepotentieel van uw dak, en de kosten en baten voor het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler.
Stuur nadien het rapport op naar een installateur om deze automatische inschatting te verfijnen.

Ontdek de zonnekaart

De zonnekaart is aangepast aan de meest recente voorwaarden van 2020.

Op 1 januari 2020 beëindigde Brugel, de Brusselse energieregulator, de vergoeding voor "netwerkkosten".
Bezitters van fotovoltaïsche zonnepanelen moeten voortaan ook betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, wat voorheen niet het geval was.

Fotovoltaïsche installaties blijven financieel zeer aantrekkelijk.