Resultaten van de eerste fase van het project AWIBRU (Animal Welfare Initiatives Brussels)

19/05/2022

Tijdens de eerste fase van het project AWIBRU* werden de Brusselse inwoners, parkwachters, gemeenschapswachten, politieagenten, schepenen, bestuurders, … bevraagd over de dierenwelzijnsinitiatieven en de dieren in hun gemeente. Zo kregen we een totaalbeeld van de huidige aanpak, initiatieven, successen en belemmeringen voor dierenwelzijn in de gemeenten. De resultaten van deze eerste fase maken het mogelijk om richtlijnen voor goede praktijken en een actieplan op te stellen met prioriteiten en aanbevelingen om het dierenwelzijn te verbeteren in  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het uitgebreide rapport van de eerste fase (.pdf)

*Dit project wordt uitgevoerd door een tijdelijke associatie van de Geïntegreerde eenheid voor veterinair onderzoek van de Universiteit Namen en de Onderzoeksgroep Toegepaste Ethologie en Dierenwelzijn van de Universiteit Gent.
 

Datum van de update: 23/05/2022