U bent hier

Geurhinder

Hebt u hinder van de verbrandingsrook van tuinafval?

Verspreidt een bedrijf in de buurt een onaangename geur? Wilt u een klacht indienen?

Leefmilieu Brussel kan alleen ingrijpen als de bron van deze hinder verband houdt met:

  • een inrichting of instelling die een milieuvergunning heeft of moet hebben
  • een verwarmingsinstallatie, met uitzondering van kachels, open haarden
  • verbranding van afval, inclusief tuinafval

Om uw klacht in te dienen, vult u het klachtenformulier (.docx) in en stuurt u het terug.

Opgelet: Leefmilieu Brussel kan niet ingrijpen bij geuren, deeltjes, rook uitgestoten door barbecues, afzuiginstallaties van keukens, rookruimtes van restaurants of snackbars, bepaalde bouwplaatsen voor gevelzandstralen, renovatie of dakwerken (roofing branden), wegverkeer.

In deze situaties moet u eerst contact opnemen met de Dienst Leefmilieu of de Dienst Stedenbouw van uw gemeente, om na te gaan of deze inrichtingen een milieuvergunning hebben of moeten hebben. Zo niet, dan kunt u uw gemeente vragen om in te grijpen op basis van bijvoorbeeld het Algemeen politiereglement of de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.

Merkt u alleen binnen uw woning een geur op? Hebt u vaak last van hoofdpijn en misselijkheid? Misschien staat u bloot aan binnenluchtvervuiling.

Vraag aan uw arts om een interventie door de RCIB, de Groene Ambulance.

Datum van de update: 26/10/2021