U bent hier

Wanneer en hoe een wijziging van milieuvergunning aanvragen?

U heeft een milieuvergunning en wenst uw lokalen te wijzigen of uw inrichtingen uit te breiden of te verplaatsen.

U wilt bijvoorbeeld:

 • uw onderneming vergroten;
 • machines verplaatsen of vervangen, bijkomende machines installeren;
 • schoorstenen vervangen of verplaatsen;
 • het productieproces wijzigen en bijvoorbeeld gebruik maken van nieuwe geklasseerde producten;
 • uw installatie verhuizen
 • Een onderneming verwelkommen in uw activiteit-incubator dewelke gedekt is door een milieuvergunning (voor ondernemingen die zich vestigen in een bedrijfsincubator, informeer u bij de beheerder van de incubator)

In dit geval dient u het bestuur dat uw milieuvergunning heeft afgeleverd op de hoogte te brengen van uw voornemen om uw inrichtingen te wijzigen of uit te breiden. Het bestuur heeft 30 dagen de tijd om geval per geval een beslissing te nemen.

Aandacht ! Wacht steeds op de officiële wijziging van uw vergunning alvorens te beginnen met de exploitatie van de betrokken inrichtingen.      

Raadpleeg ook onze informatiepagina's:

Datum van de update: 22/03/2021