Vrije toegang tot de cartografische gegevens

Vrije toegang tot de gegevens van Leefmilieu Brussel

In het kader van zijn opdrachten produceert Leefmilieu Brussel heel wat geografische gegevens over de lucht, het water, afval, de bodem, de groene ruimten, de biodiversiteit, geluid, energie, enz.  

Het "Cartografische comité" van Leefmilieu Brussel biedt een aantal diensten aan om een deel van die gegevens ter beschikking te stellen van de bevolking, evenals tools om die gegevens te bekijken en zelfs te downloaden om ze te kunnen bewerken voor analyse- of publicatiedoeleinden.

De gegevenscatalogus

Met de gegevenscatalogus kunt u zoekopdrachten uitvoeren op basis van metagegevens (beschrijvende gegevensfiches). U vindt er ook de naam van de contactpersonen (gegevensbeheerders) bij wie u aanvullende informatie over de gegevens of hun verspreiding kunt verkrijgen.

 • De gegevenscatalogus van de gewestelijke portaalsite
  Deze catalogus omvat niet enkel een deel van de gegevens van Leefmilieu Brussel, maar ook de gegevens van andere Brusselse administraties.
  Via deze portaalsite zal u:
  • geografische kaarten kunnen aanmaken en raadplegen
  • thematische gegevens in de catalogus kunnen opzoeken
  • gegevens in uw GIS-infrastructuur kunnen exploiteren dankzij de WMS- en WFS-diensten.
   >>De gewestelijke portaalsite raadplegen
 • De gegevenscatalogus van Leefmilieu Brussel
  Hier vindt u meer gegevens van Leefmilieu Brussel dan in de voornoemde catalogus. Deze catalogus is geen exhaustieve lijst van de gegevens die het Instituut bezit, maar omvat de gegevens die onder een breed publiek kunnen worden verspreid.

Thematisch bekijken: webcartografie

Deze webtool biedt digitale kaarten over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan, net als kaarten over thema’s die eigen zijn aan Leefmilieu Brussel. Hiermee kunt u geografische kaarten produceren, ontwerpen, bewerken en publiceren. U kunt (al dan niet) verschillende informatielagen afdrukken, in- en uitzoomen, opmerkingen aanbrengen, het resultaat downloaden of afdrukken.

De nieuwe geodata web tool voor de kaarten, klik hier

WMS (Web Map Service)

Met deze dienst kunt u een deel van de gegevens die Leefmilieu Brussel produceerde in beeldformaat tonen. De WMS-dienst geeft een op een computerscherm toonbaar beeld met behulp van een URL.

Leefmilieu Brussel stelt ongeveer een 70 tal informatieve lagen ter beschikking via de volgende link:

URL: https://wms.environnement.brussels/lb_wms?

Voorbeeld van een WMS link naar een specifieke laag:

https://wms.environnement.brussels/lb_wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.0.0&LAYERS=bruenvi_greenway&sRS=EPSG:31370&BBOX=136868,161075,162465,178604&WIDTH=700&HEIGHT=500&FORMAT=image/jpeg

 

Heeft u hulp nodig bij het gebruiken van deze dienst? Die kunt krijgen via deze handleiding

 Belangrijk:

- om de informatie voor het maken van een kaart te visualiseren, moet u deze URL integreren in een cartografische software

- specificeer ook de versie 1.0 (dit is belangrijk in de laatste versies van QGIS)

 

WFS (Web Feature Service) 

Met deze dienst kunt u, via een URL, de cartografische servers van Leefmilieu Brussel raadplegen. Zij geven de gegevens weer via geografische voorwerpen (lijnen, veelhoeken...).

Leefmilieu Brussel stelt ongeveer een 70 tal informatieve lagen ter beschikking via de volgende link:

URL: https://wfs.environnement.brussels/belb?

Voorbeeld van een WFS link naar een specifieke laag:

https://wfs.environnement.brussels/belb?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=greenway&SRSNAME=EPSG:31370

Heeft u hulp nodig bij het gebruiken van deze dienst? Die kunt krijgen via deze handleiding.

 Belangrijk:

- om de informatie voor het maken van een kaart te visualiseren, moet u deze URL integreren in een cartografische software

- specificeer ook de versie 1.0 (dit is belangrijk in de laatste versies van QGIS)

Verwerving van geografische gegevens door een externe dienstverlener

In het raam van de verwerving van meer specifieke gegevens, geproduceerd door en in het bezit van Leefmilieu Brussel, kunt u contact opnemen met het Cartografische comité.

Er kan door de opdrachtgever en de dienstverlener een overeenkomst over de gebruiksrechten op de gegevens van Leefmilieu Brussel worden afgesloten.

Vraag om informatie

Het Cartografische comité heeft als opdracht de geografische gegevens van Leefmilieu Brussel (voor alle thema’s) te beheren, evenals in te staan voor de uitvoering van de Europese INSPIRE-richtlijn.

In dat verband is het Comité het contactpunt voor alle vragen en informatie aangaande de gegevensbanken, de expertise en de cartografie van Leefmilieu Brussel.

Contact