U bent hier

Afvalplan

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een plan opgesteld waarin 60 maatregelen worden voorgesteld om de afvalproductie te verminderen en recyclage en hergebruikte verhogen.

Vijfde afvalplan

Het afvalplan, opgesteld door Leefmilieu Brussel in samenwerking met het Gewestelijk Agentschap Net Brussel (ABP of ARP), heeft tot doel de hoofdlijnen van het afvalbeheer- en preventiebeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over meerdere jaren te bepalen. Het eerste plan introduceerde de eerste selectieve inzamelingen, het tweede legde de prioriteit bij preventie, het derde op dematerialisatie en hergebruik en het vierde plan legde een hiërarchie vast van methoden voor afvalbeheer op 5 niveaus: preventie, voorbereiding voor hergebruik, recyclage, opwaardering en verwijdering. Een vijfde plan voor het beheer van hulpbronnen en afvalstoffen werd op 16 november 2017 goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Een collectieve uitdaging

Huren, lenen, delen, herstellen, tweedehands aankopen of in bulk, de voorkeur geven aan hetgeen hegerbruikt kan worden… De “Zero afval”-beweging inspireert talrijke Brusselaars die willen afstappen van het lineaire consumptiemodel van produceren-consumeren-weggooien. De circulaire economie is een politieke prioriteit van de gewestregering die van Brussel een zero afval-hoofdstad wil maken. Een uitdaging voor verschillende doelgroepen, met als doel de afvalproductie van gezinnen en ondernemingen tegen 2030 met 20% te verminderen. Om daartoe te komen, zijn er in het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan verscheidene maatregelen opgenomen om:

  • de totale afvalproductie te verminderen;
  • hergebruik en herstellen aan te moedigen;
  • het volume en de kwaliteit van de recyclage van grondstoffen te verhogen.

Zes sleutelmaatregelen

  1. De “zero afval”-initiatieven van burgers, verenigingen en gemeenten ondersteunen en begeleiden via coaching-opleidingen, subsidies, pedagogische tools.
  2. In de commerciële sector de aankoop in bulk stimuleren, net als herstellen en hergebruiken, en ervoor zorgen dat het verbod op plastic zakjes wordt nageleefd.
  3. Milieueducatie in scholen ontwikkelen rond duurzaam gebruik van grondstoffen.
  4. De professionele afvalinzamelingssystemen diversifiëren en vermeerderen om afvalverbranding te voorkomen en hergebruik en recyclage te bevorderen.
  5. Ondernemingen begeleiden naar “zero afval”, onder meer via het label “Ecodynamische onderneming”.
  6. Projecten voor hergebruik en recyclage van bouwmaterialen op werven financieren en begeleiden.

De toekomst is in beweging!

Stellen we ons even het jaar 2050 voor: binnen 30 jaar zullen de Brusselaars met de steun van de overheidsinstanties, nieuwe levens-, consumptie- en productiewijzen hebben ingevoerd. Geleidelijk aan werd het idee om waardevolle hulpbronnen zomaar achteloos weg te gooien voor iedereen onaanvaardbaar. Ons denken is nu gericht op "besparingen", "duurzaamheid" en "circulaire economie". Het welzijn van de burgers is toegenomen, maar zonder dat dit ten koste ging van de activiteiten van de Brusselse ondernemingen en organisaties. De hoeveelheid geproduceerd afval is drastisch afgenomen en afvalverbranding is bijna verleden tijd.

Dit is de visie op de toekomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die geïllustreerd wordt door het zijn 5e Afvalplan waarbij burgers, verenigingen, overheden, scholen en bedrijven betrokken zijn. Om een echt verschil te maken, moeten alle actoren samenwerken om deze visie te verwezenlijken.

 

Voor meer informatie: https://leefmilieu.brussels/news/openbaar-onderzoek-voor-een-afvalvrije-maatschappij

Datum van de update: 31/08/2018