U bent hier

Afvalwater en verontreiniging

De menselijke activiteiten thuis of op het werk veroorzaken afvalwater dat via een zeer dicht rioolnetwerk wordt afgevoerd. Het Brusselse afvalwater wordt afgeleid naar een van de twee waterzuiveringsstations (RWZI) van het Gewest. Na zuivering wordt het water terug in de waterlopen gestuurd.

Het zuiveringsstation verwijdert de vaste deeltjes die in het water zitten, maar ook organische verontreiniging, nitraten en fosfaten. Met deze verschillende behandelingen kan men zelfs de wettelijke normen overstijgen die men moet naleven op gebied van waterkwaliteit.

Datum van de update: 30/07/2021