U bent hier

Hydrologische Studies (professionnels)

Waarom een hydrologische studie uitvoeren bij acties voor de ruimtelijke ontwikkeling of de renovatie van openbare wegen?

Water zou in een stedelijk project een gerelateerd, bijna bijkomstig element kunnen lijken: ver uit het zicht, verdwenen in het landschap, ver van het sociale, de economie,... Nochtans maakt water deel uit van dit alles.

Water is een hulpbron: de pijler van alles wat te maken heeft met het leefmilieu, de natuur, het welzijn. Water is een baken, erfgoed, zelfs een vervoermiddel.

Water houdt ook een risico in: door de mogelijk onbeheersbare hoeveelheid, door de soms slechte kwaliteit ervan. 

De geografie kennen en begrijpen waarin de stedelijke operatie plaatsvindt of zich vernieuwt, maakt het mogelijk om ook het water beter te begrijpen.

Een bijkomend gegeven is de geschiedenis. De natuurlijke omgeving is immers niet gelijk en permanent in de tijd. Ze is ontstaan uit processen, dynamieken - zoals regen, overstromingen, de klimaatopwarming,... - waarmee men bij de reflectie ook rekening moet houden.

Zo volgens de hydrologie (de mechanismen in verband met de watercyclus) en de hydraulica (gedrag van het water in de leidingen, in een kanaal, een rivier) onveranderlijke en onvermijdelijke regels. Zich eraan willen onttrekken, leidt ertoe dat de stad verloren gaat aan bebouwing of getuigt van een gevaarlijke onverantwoordelijkheid.

Men moet ermee leven, d.w.z. toelaten dat deze regels zonder risico kunnen worden toegepast, er zelfs profijt uithalen: 

  • paden in stand houden zodat het water kan wegvloeien;
  • ruimte geven aan het water, opdat het kan stromen tegen min of meer variabele snelheden en hoogten, eventueel tijdelijk kan uitzetten; 
  • de band met de aarde beschermen, zodat het water in de bodem kan dringen, de vegetatie kan voeden, kan worden opgeslagen en geleidelijk terug kan keren naar de waterloop.

Door deze regels te respecteren, is de stad veilig, comfortabel en rijk. In het tegenovergestelde geval is ze kwetsbaar, weinig betrouwbaar en duur. 

Een hydraulische strategie uitwerken via een hydrologische studie betekent zowel de hulpbron als het risico integreren. Dit zal toelaten de stadsinfrastructuur zo goed mogelijk aan de min of meer plotse wijzigingen aan te passen om zo de stad veerkrachtiger te maken.

Bijvoorbeeld :

Datum van de update: 28/09/2020