U bent hier

De grond voorbereiden

Ongeacht of u uw groenten in volle grond of in potten kweekt, u mag deze stap niet verwaarlozen indien u geen teleurstellende oogst wil. 

Bodemleven

Een goede bodem is van essentieel belang voor de voedselproductie. Zonder gezonde grond, geen gezonde voeding. De bodem ondersteunt het leven op aarde en is onze voedingsbron. Maar hij heeft ook andere functies: recyclagecentrum, opslagplaats voor koolstof en stikstof en hij filtert en zuivert het water.

De bodem is dus veel meer dan een hoop aarde en stenen. Hij leeft. Het is een ecosysteem op zichzelf.  Wormen, paddenstoelen, bacteriën, micro-organismen, ...  Al deze levende wezens vormen voedingsnetwerken. Ze gaan het organisch materiaal afbreken en omzetten in humus, die vervolgens de bodem zal voeden. Ze verluchten en bevorderen de uitwisseling van gassen en het doordringen  van water in de diepe lagen.

Naar schatting bevat 1 gram bodem ongeveer 100 miljoen levende micro-organismen.  

De bodem voeden

De bescherming van de bodem en zijn bewoners zijn dus onontbeerlijk is voor een goede oogst op lange termijn. En men moet soms ook geduld hebben... De natuur heeft ongeveer 2000 jaar nodig om een vruchtbare laag van 10 cm te vormen.

Ongeacht of u in volle grond of in bakken kweekt, het is belangrijk de bodem na een teeltseizoen te voeden.

Om er op milieuvriendelijke wijze voor te zorgen dat de grond vruchtbaar blijft, is het beter organische meststoffen (levend of dood plantaardig en dierlijk materiaal op en in de grond) te gebruiken als compost. Deze verleent de grond een goede structuur, zodat de voedingsstoffen worden vastgehouden om ze volgens de behoeften van de plant vrij te maken. Bovendien is de grond beter in staat om een watervoorraad vast te houden.

Veel particulieren maken hun compost zelf! Maar indien u niet de gelegenheid of zin heeft om compost te maken kan u deze zeer gemakkelijk kopen in Brussel. Om het even welk tuincentrum verkoopt compost.

Groenbemesters zoals klaver, mosterdplant, phacelia, ... stimuleren de microbiële activiteit van de bodem, verbeteren de structuur, behouden de vochtigheid, ... Enkel voordelen voor uw planten dus!

De bodem beschermen

  • Spit uw moestuin niet te grondig om zodat u zijn structuur niet breekt. Het is beter hem te verluchten, bijvoorbeeld met een woelvork.
  • Gebruik geen pesticiden die dit kwetsbare evenwicht van de bodem zullen beschadigen. Er bestaan goede ecologische alternatieven.
  • Neem geen toevlucht tot kunstmest. Kunstmest heeft een snellere werking maar is ook erg snel uitgewerkt. Wat ervan overblijft, zoals de nitraten, verdwijnt in de diepste grondlagen, waar ze het grondwater verontreinigen. Er wordt geen enkele voedingsstof vastgehouden voor de behoeften van de plant, wat inhoudt dat de bodem regelmatig moet worden bemest.
  • • Vermijd om de bodem onbedekt te laten en bescherm hem met bodembedekking (dode bladeren, houtschilfers, stro,...). Hij zal zijn vochtigheid bewaren en u zal minder onkruid moeten verwijderen.
Datum van de update: 30/07/2021