U bent hier

Laadpalen voor elektrische voertuigen in Brussel

Brussel telt meer dan 1000 laadpunten die toegankelijk zijn voor het publiek. Raadpleeg de kaart.

Het Brussels netwerk van publieke laadpalen is in volle ontwikkeling. Vind alle laadpunten en hun beschikbaarheid in real time op de kaart van de laadpunten:  

Dubbelklik op de kaart

Laadpalen die voor iedereen toegankelijk zijn!

Publieke laadpalen die zich op de openbare weg bevinden zijn 24/7 toegankelijk.
De semipublieke laadpalen in openbare parkings, winkels of supermarkten zijn tijdens de openingsuren toegankelijk.

Verschillende types van laadpalen

Er zijn 2 types van laadpalen voor elektrische voertuigen: de laadpalen met ‘normale’ snelheid waarvoor je een eigen kabel nodig hebt en de ‘snellaadpalen’ met een kabel die rechtstreeks in het laadstation is geïntegreerd. De meeste laadpalen laten toe om 2 voertuigen tegelijk op te laden.

De laadsnelheid hangt af van het type paal, de kenmerken van uw elektrisch voertuig (personenwagen, utilitair voertuig of tweewieler), het type van batterij en het aantal voertuigen dat tegelijk wordt opgeladen.

Uw elektrisch voertuig opladen?

Om een laadsessie aan een laadpaal te activeren, moet u een contract hebben met een MSP (Mobility Service Provider). U zal een herlaadkaart ontvangen en een applicatie op uw smartphone zal u stap voor stap begeleiden. De laadprijs varieert afhankelijk van het type contract en het laadvermogen van de gebruikte laadpaal. Goed om te weten: het is ook mogelijk rechtstreeks te betalen aan een laadpaal zonder contract, gewoonlijk via een smartphone-app of sms.

Is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de installatie van een publieke laadpaal bij u in de buurt?

Om de plaats van deze laadpalen te bepalen, wordt elk jaar een gewestelijke kaart opgesteld. Deze kaart is het resultaat van de samenwerking tussen onafhankelijke deskundigen (VUB), het Gewest (Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit), de gemeenten en Sibelga. In de toekomst zal voor deze kaart rekening worden gehouden met het gebruik van bestaande laadpalen om het bruikbare aantal en de meest strategische locaties voor nieuwe laadpalen te bepalen. Naast het plaatsen van de laadpalen volgens de gegevens over het gebruik ervan, zal het Gewest snel over een basisnetwerk beschikken. Om deze redenen is het niet de bedoeling om nieuwe laadpalen te plaatsen op verzoek van burgers.

Een laadpaal bij u thuis installeren? 

Bent u eigenaar van een eengezinswoning of appartement in een gebouw dat over minder dan 10 parkeerplaatsen beschikt? Dan bent u niet onderworpen aan een milieuvergunning voor de installatie van een laadpaal bij u thuis. Vooraleer u van start gaat, zijn er een paar vragen die u zich moet stellen, want niet alle elektrische voertuigen zijn compatibel met alle types van laadpalen.  Meer info over de laadinfrastructuur vindt u op de website van Sibelga.

Bent u eigenaar van een appartement in een gebouw dat over 10 of meer parkeerplaatsen beschikt? Dan moet u de wetgeving betreffende de milieuvergunningen naleven.
Momenteel legt de wetgeving op bij elke parkeerplaats kabelgoten te voorzien in het geval van grote renovaties of de aanleg van parkings. Meer info over het aantal te voorziene laadpunten in gebouwen vanaf 2022.

Nog vragen over laadpalen? 

Hebt u vragen over laadpalen als het gaat om veiligheid, toepasselijke regelgeving, installatiekosten of aansluiting op het netwerk? Particulier of bedrijf, voortaan kunt u een beroep doen op de facilitator laadinfrastructuur! Hij zal al uw vragen beantwoorden en u in sommige gevallen zelfs gratis begeleiding op maat bieden.

Meer info over de facilitator laadinfrastructuur

De impact van de mobiliteit verminderen tegen 2035

Om dit doel te bereiken zal de Lage-emissiezone (LEZ : Low Emission Zone) worden versterkt:  dieselmotoren zullen vanaf 2030 worden verboden in Brussel en de benzine-, CNG- en LPG-motoren zullen vanaf 2035 worden uitgesloten. Tegen 2035 zullen de meeste voertuigen in Brussel geen uitlaatgassen meer uitstoten. Om aan de toekomstige behoeften van iedereen (buurtbewoners, pendelaars en bezoekers) te beantwoorden, rolt het Gewest op zijn grondgebied een uitgebreid netwerk van laadpalen uit, gevoed met groene stroom. Doelstelling: 11.000 laadpalen die toegankelijk zijn voor het publiek in 2035. Maak kennis met  de gewestelijke visie op de uitrol van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, die in juli 2020 door de Brusselse Regering werd goedgekeurd. 

Vragen over laadpalen? Bekijk onze FAQ.

Nieuwe openbare laadpalen voor elektrische voertuigen worden weldra in verschillende gemeente van Brussel geïnstalleerd. De laadpalen bestaan uit twee laadpunten en zijn toegankelijk voor alle burgers. De prijs voor een laadbeurt is bijzonder aantrekkelijk: 0,24 euro/kWh. Die werken worden opgestart onder impuls van de Brusselse regering. Het doel? De elektrische laadpunten in Brussel toegankelijker maken. Sibelga, uw distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit en gemeentelijke openbare verlichting, coördineert de werf.  De plaatsen waar de laadpalen terechtkomen, werden bepaald in overleg met de gemeente om optimaal in te spelen op uw huidige en toekomstige behoeften. Vragen over deze laadpalen? Bekijk onze FAQ.

 

Gebruiksgids

 

1. Welk type voertuigen kan ik aan de laadpaal opladen?

De laadpalen zijn uitsluitend bestemd voor elektrische voertuigen (en plus-in hybrides auto's) zoals auto's en camionettes en niet voor fietsen of andere elektrische vervoermiddelen (steps enz.). Let op: niet alle voertuigen zijn geschikt voor dezelfde laadpalen. Met name voor hybride voertuigen zijn lagere vermogens vereist. Raadpleeg de instructies van de fabrikant.

2. Hoe begin ik het laden? Hoe laad ik mijn auto op?

U hebt twee mogelijkheden:

 1. Gebruik de badge of de oplaadkaart die u hebt ontvangen van de leverancier van uw oplaaddienst (ook e-Mobility Service Provider of e-MSP genoemd). Om een laadsessie te starten, houdt u gewoon uw kaart of badge voor de kaartlezer tot u een pieptoon hoort. 
 2. Als u geen contract met een leverancier van een oplaaddienst hebt, scant u de QR-code op de laadpaal en volgt u de instructies op uw smartphone. 

3. Waar kan ik een verzoek om toegang indienen? En hoe kom ik aan een oplaadkaart?

Op het huidige netwerk van laadpalen van TotalEnergie en op het netwerk van EnergyDrive dat later dit jaar zal worden geïnstaleerd, worden de kaarten van alle grote aanbieders van oplaaddiensten, in totaal meer dan 300 verschillende laadkaarten. 

Elke leverancier (e-MSP) hanteert zijn eigen prijsformules of abonnementstarieven. De prijzen hangen onder meer af van de overeenkomsten tussen de e-MSP en de exploitant van de laadpalen (Charging Point Operator of CPO). De CPO (in het Brussels gewest: TotalEnergie of EnergyVision) is het bedrijf dat zorgt voor de plaatsing en levering van de laadpalen, hun installatie en onderhoud en de distributie van de energie, enz.

4. Wat is het vermogen van de laadpaal? Hoe lang zal het ongeveer duren om mijn auto op te laden?

De laadpalen van het Brusselse netwerk hebben een normaal vermogen tussen 7,4 kW en 11 kW. Het gewest heeft deze oplossing gekozen omdat ze geschikt is voor alle gebruikers en de kosten voor de maatschappij in haar geheel beperkt. 
Met een laadpaal van 7,4 kW volstaat 30 minuten om de meeste elektrische voertuigen voor minstens 20 km op te laden. Aangezien de Brusselaars gemiddeld 20 km per dag afleggen (tegenover gemiddeld 50 km in België), is dit vermogen volkomen toereikend.

Betaalwijze

1. Hoe betaal ik het opladen?

U hebt twee mogelijkheden:

 1. Gebruik de badge of de oplaadkaart die u hebt ontvangen van de leverancier van uw oplaaddienst (ook e-Mobility Service Provider of e-MSP genoemd). U wordt dan gefactureerd via uw leverancier.
 2. Als u geen contract met een leverancier van een oplaaddienst hebt, scant u de QR-code op de laadpaal en volgt u de instructies. 

2. Hoeveel kost het opladen? 

De prijzen bestaan uit de door de CPO vastgestelde heffingskosten en de eventuele toeslag die door het e-MSP is vastgesteld. Momenteel hanteren de twee exploitanten van openbare oplaadstations de volgende tarieven (vanaf 1 mei 2022):

 • TotalEnergies: 0,576€/ kWh, met een minimum van 10 kWh per sessie
 • EnergyDrive: 0,24/kWh incl. btw., met een minimum van 5 kWh per sessie

Vergeet niet dat u bij deze prijs de eventuele extra kosten van uw e-MSP moet optellen

Als u geen contract hebt met een oplaaddienstverlener, en u scant de QR-code op de laadpal met uw smartphone, gelden de volgende tarieven:

 • TotalEnergies: €0,561kWh incl. BTW, met een minimum van 10 kWh per sessie;
 • EnergyDrive: €0,24/kWh incl. BTW, met een minimum van 5 kWh per sessie.

Bij een gemiddeld verbruik van 15 kWh per 100 km betaalt u € 3,60  bij EnergieDrive en 8,5 bij TotalEnergies,  plus eventuele kosten van uw leverancier.

Het parkeren

1. Moet ik het parkeren betalen?

U moet het parkeren tijdens het opladen van uw auto niet betalen. Zodra u klaar bent met opladen hebt u tijdens de uren met betaald parkeren 15 minuten om uw auto te verplaatsen. Denk aan uw buren en wees hoffelijk, zodat iedereen in zijn of haar buurt kan opladen! 
Let op: tijdens de uren met betaald parkeren kunt u een boete van € 50 krijgen als u uw voertuig op een oplaadpunt parkeert zonder de laadpaal te gebruiken of als uw voertuig er langer dan 15 minuten na het einde van de laadperiode blijft staan.

2. Ik merk dat de laadpaal in de buurt van mijn huis altijd bezet is, zult u meer laadpalen in de wijk installeren?

Het is de bedoeling dat tegen midden 2023 90% van de Brusselse gezinnen op minder dan 250 meter van een laadpaal woont.

Bij problemen

1. Met wie moet ik contact opnemen in geval van technische problemen met de laadpaal?

De exploitant van de laadpaal is verantwoordelijk voor de goede werking ervan. In geval van storingen kunt u contact opnemen met:  

 • TotalEnergies op 0800 11 899 
 • EnergyDrive op 0800 18 898

2. Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over de werking van de laadpaal?

Neem contact op met de exploitant van de betreft laadpaal. In het Brussels Gewest:

 • TotalEnergies op 0800 11 899 
 • EnergyDrive op 0800 18 898
Datum van de update: 01/07/2022