U bent hier

Lezingen 21-22: « Oplossing : Natuurstad »

Leefmilieu Brussel biedt stedenbouwkundigen, (landschaps-) architecten, academici, verantwoordelijken en beheerders van groene ruimten, parken en tuinen, studiebureaus, natuurverenigingen... een reeks lezingen aan over de op de natuur gebaseerde oplossingen en de daaruit ontwikkelde vier verweven Brusselse landschappen: de Dense stad, de Bosstad, de Plattelandsstad en de Waterstad.

Klimaatverandering, afname van biodiversiteit, milieuvervuiling, aantasting van natuurlijke grondstoffen... Er zijn heel wat uitdagingen waarmee de stad moet omgaan. Toch zit de natuur vol oplossingen om ons te helpen deze problemen het hoofd te bieden, van de meest eenvoudige tot de meest complexe, tot perfectie gebracht door miljoenen jaren van onderzoek en ontwikkeling.

Met de op de natuur gebaseerde oplossingen en de groene en blauwe netwerken kunnen we veerkrachtigere gebieden uitbouwen die bestand zijn tegen de verstoringen van ecologische, economische en sociale systemen. 

Via nieuwe methodes van stadsplanning, een zuiniger beheer van grondstoffen en alternatieve bestuursvormen kunnen de diensten die de natuur aan de stad en haar bewoners levert versterkt worden.

29/10/21 – Inleidende lezing

Welke zijn de op de natuur gebaseerde oplossingen? Welke antwoorden kunnen zij bieden op stedelijke problemen? Deze lezing gaat in op de wetenschappelijke grondslagen, het wettelijk en conceptueel kader, de verschillende dimensies (sociaal, economisch en milieugerelateerd) en enkele vernieuwende, geslaagde voorbeelden in Brussel en het buitenland.

Verslag van de lezing

26/11/21 – Dense Stad

Ondoorlatende omgevingen, slechte luchtkwaliteit, hitte-eilanden, weinig contact met de natuur... Welke natuurlijke oplossingen bestaan er voor bioklimatologische planning in de meest verharde zones van de stad?

Verslag van de lezing

17/12/21 – Bosstad

De bomen in de bosgebieden, parken, straten en tuinen vormen een atypisch bos. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de oplossingen gebaseerd op het stadsbos en de plaats van bomen in strategieën voor klimaataanpassing, stadsplanning en duurzame mobiliteit.

 Inschrijvingsformulier

Voorlopig programma

  • Inleiding: Een “boomstrategie” uitwerken: behoeften, instrumenten, processen / Anne Jaluzot, co-auteur van de boomgids van Trees & Design Action Group
  • Voorbeeld van mogelijke strategie gebaseerd op bomen: Milaan - Urban Greening Plan
  • Ecosysteemdiensten dankzij stadsbomen: het geval van Luik / Wissal Selmi 
  • Afkoeling in de stad, het project Clearing House (nog te bevestigen) 
  • Het micro-stadsbos, gadget of functionele oplossing? (nog te bevestigen) 
  • Een aangepaste plaats voor bomen: plantkuilen en goede praktijken voor beheer (nog te bevestigen)

Praktisch

Timing: 9.00 - 16.30 

Locatie: Leefmilieu Brussel, BEL, Havenlaan 86c, 1000 Brussel (zie bereikbaarheid).

 De lezingen worden niet online uitgezonden.

Doelgroepen: Privépersonen en openbare instanties actief in ruimtelijke ordening, (landschaps-) architectuur, stadsplanning, vastgoedontwikkeling, beheer van groene ruimten, milieu.

Tweetaligheid: Presentaties op papier beschikbaar in NL en FR. De lezingen worden mondeling gegeven in NL of FR zonder simultaanvertaling. In geval van een derde taal zal simultaanvertaling aangeboden worden.

Interactiviteit: De lezingen zijn interactief (bijv. enquêtes). Breng dus een smartphone of pc mee als u wil deelnemen.

Inschrijving: De inschrijvingen - gratis maar verplicht - worden telkens uiterlijk 3 weken vóór de voorziene datum opengesteld wanneer het programma wordt meegedeeld.

Corona: Covid safe ticket + mondmask verplicht (nog te bevestigen).

Info: Opgelet, nieuw adres: nature_academy@environnement.brussels

* Het voorgestelde programma is indicatief en kan binnen de grenzen van de vastgestelde thema's nog worden gewijzigd. 

De vermelde data zijn voorlopig. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om de evenementen te verplaatsen of ze online te organiseren, rekening houdend met de evolutie van de coronaregels.

Deze cyclus van lezingen wordt aangeboden door Leefmilieu Brussel in het kader van het Gewestelijk Natuurplan. De evenementen worden georganiseerd en gecoördineerd door Apis Bruoc Sella.

28/01/22 – Plattelandsstad

De agro-ecologische transitie is van strategisch belang voor de veerkracht van de stad en het behoud van de biodiversiteit. Welke rol spelen de groene en blauwe netwerken in het kader van duurzame landbouwproductie?

Programma : nog te bevestigen.

Praktisch

Timing: 9.00 - 16.30 

Locatie: Leefmilieu Brussel, BEL, Havenlaan 86c, 1000 Brussel (zie bereikbaarheid).

 De lezingen worden niet online uitgezonden.

Doelgroepen: Privépersonen en openbare instanties actief in ruimtelijke ordening, (landschaps-) architectuur, stadsplanning, vastgoedontwikkeling, beheer van groene ruimten, milieu.

Tweetaligheid: Presentaties op papier beschikbaar in NL en FR. De lezingen worden mondeling gegeven in NL of FR zonder simultaanvertaling. In geval van een derde taal zal simultaanvertaling aangeboden worden.

Interactiviteit: De lezingen zijn interactief (bijv. enquêtes). Breng dus een smartphone of pc mee als u wil deelnemen.

Inschrijving: De inschrijvingen - gratis maar verplicht - worden telkens uiterlijk 3 weken vóór de voorziene datum opengesteld wanneer het programma wordt meegedeeld.

Corona: Covid safe ticket + mondmask verplicht (nog te bevestigen).

Info: Opgelet, nieuw adres: nature_academy@environnement.brussels

* Het voorgestelde programma is indicatief en kan binnen de grenzen van de vastgestelde thema's nog worden gewijzigd. 

De vermelde data zijn voorlopig. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om de evenementen te verplaatsen of ze online te organiseren, rekening houdend met de evolutie van de coronaregels.

Deze cyclus van lezingen wordt aangeboden door Leefmilieu Brussel in het kader van het Gewestelijk Natuurplan. De evenementen worden georganiseerd en gecoördineerd door Apis Bruoc Sella.

22/03/22 – Waterstad

Brussel is historisch verbonden met zijn rivieren, valleien en moerasgebieden. Vanuit dat verleden gaan we in op de toekomstige oplossingen van “groene en blauwe” netwerken, de diensten die door het waterwegennet worden geleverd en de regels voor een geïntegreerd beheer van regenwater.

Programma : nog te bevestigen.

Praktisch

Timing: 9.00 - 16.30 

Locatie: Leefmilieu Brussel, BEL, Havenlaan 86c, 1000 Brussel (zie bereikbaarheid).

 De lezingen worden niet online uitgezonden.

Doelgroepen: Privépersonen en openbare instanties actief in ruimtelijke ordening, (landschaps-) architectuur, stadsplanning, vastgoedontwikkeling, beheer van groene ruimten, milieu.

Tweetaligheid: Presentaties op papier beschikbaar in NL en FR. De lezingen worden mondeling gegeven in NL of FR zonder simultaanvertaling. In geval van een derde taal zal simultaanvertaling aangeboden worden.

Interactiviteit: De lezingen zijn interactief (bijv. enquêtes). Breng dus een smartphone of pc mee als u wil deelnemen.

Inschrijving: De inschrijvingen - gratis maar verplicht - worden telkens uiterlijk 3 weken vóór de voorziene datum opengesteld wanneer het programma wordt meegedeeld.

Corona: Covid safe ticket + mondmask verplicht (nog te bevestigen).

Info: Opgelet, nieuw adres: nature_academy@environnement.brussels

* Het voorgestelde programma is indicatief en kan binnen de grenzen van de vastgestelde thema's nog worden gewijzigd. 

De vermelde data zijn voorlopig. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om de evenementen te verplaatsen of ze online te organiseren, rekening houdend met de evolutie van de coronaregels.

Deze cyclus van lezingen wordt aangeboden door Leefmilieu Brussel in het kader van het Gewestelijk Natuurplan. De evenementen worden georganiseerd en gecoördineerd door Apis Bruoc Sella.

Datum van de update: 17/12/2021