U bent hier

Cartografie van het geluid (multi-blootstelling)

De algemene geluidsomgeving van het Gewest wordt weergegeven op de multi-blootstellingskaart. Deze kaart combineert de geluidsniveaus van alle types vervoer (wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer).

Uit deze modelvorming blijkt dat:

  • 72% van de bevolking een geluidsniveau van meer dan 55 dB(A) Lden ondergaat.
  • ‘s Nachts 81% van de bevolking geluidsniveaus boven 45 dB(A) (Lnight) ondergaat.

De geluidsniveaus worden gemeten aan de kant van de woning die het meest is blootgesteld, wat betekent dat de overlast minder groot is voor bewoners aan de stillere kant van het pand/de woning. Het blijkt echter dat ongeveer 58% van de woningen (wat overeenkomt met 37% van de bevolking) die zijn blootgesteld aan niveaus boven de 65 dB(A) Lden (gedurende 24 uur) niet over een stille kant beschikt.

Raadpleeg de voor 2016 bijgewerkte kaarten en de gegevens over de blootstelling van de bevolking aan multi-blootstellingsgeluid:

Bovendien stelt Leefmilieu Brussel zijn officiële geografische gegevens ter beschikking op zijn interactieve cartografische tool. In het bijzonder vindt u de kaart " Multi-blootstellingsgeluidniveaus".

Datum van de update: 01/12/2020