U bent hier

Referentiepersoon voor versterkt geluid

De publiek toegankelijk etablissementen die wensen versterkt geluid te verspreiden tot een niveau van 100 dB(A) en 115 dB(C) (etablissementen van categorie 3) moeten een referentiepersoon aanstellen die de naleving van de wetgeving voor versterkt geluid verzekert.

Deze referentiepersoon is belast met het toezicht op de naleving van de wetgeving wat betreft de verspreide geluidsniveaus en waakt over een optimale afstelling van het geluidssysteem om de impact van de verspreiding van versterkt geluid op het leefmilieu tot een minimum te beperken.

Deze referentiepersoon moet:

  • een door Leefmilieu Brussel georganiseerde opleiding met betrekking tot versterkt geluid hebben gevolgd;
  • een aanwezigheidsattest van deze opleiding hebben;
  • elk jaar een professionele gehoortest  onder toezicht van een NKO-arts afleggen;

    De gehoortest omvat ten minste een toonaudiometrie die de frequenties tot 8.000 Hz test.

  • over een attest van de uitvoering van de jaarlijkse gehoortest beschikken.

De personen op de lijst die toegankelijk is door op deze link te klikken, hebben de door Leefmilieu Brussel georganiseerde opleiding gevolgd en beschikken over een opleidingattest. Deze lijst is niet-exhaustief.

Er worden regelmatig opleidingen georganiseerd door Leefmilieu Brussel. Raadpleeg het nieuws op de pagina "Geluid" om de data te weten te komen.

Datum van de update: 17/11/2021