U bent hier

Lawaai van vliegtuigen

Het lawaai van vliegtuigen blijft een van de vormen van geluidshinder waaronder de bevolking het meest te lijden heeft. Door de ligging van de luchthaven Brussel Nationaal, ontsnapt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet aan overvliegende toestellen die tijdens het opstijgen en landen veel geluidshinder veroorzaken.

Het Gewest zorgt voor een permanente follow-up van de geluidshinder, controleert de naleving van de Brusselse normen en biedt de bevolking die onder de vliegroutes woont  een online klachtendienst aan.

Als milieuadministratie :

  • staat Leefmilieu Brussel in voor een permanente follow-up van de geluidshinder dankzij een netwerk van geluidsmeters van Leefmilieu Brussel.
  • stelt Leefmilieu Brussel de kaarten van het geluid van vliegtuigen op.
  • controleert Leefmilieu Brussel de naleving van het besluit van 27 mei 1999 'Vliegtuiglawaai' van het Gewest. Dit besluit legt de geluidsnormen vast die op de grond moeten worden nageleefd. Inbreuken worden continu opgemeten in de verschillende stations van het meetnetwerk die onder de vliegroutes van de vliegtuigen liggen.
  • biedt Leefmilieu Brussel de bevolking die onder de vliegroutes woont een klachtenformulier aan en centraliseert die klachten in een « Register van de klachten van de bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ». Dat register wordt geanalyseerd door Leefmilieu Brussel en wordt bezorgd aan de minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de bevoegde federale diensten, met name aan de Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal. Deze ombudsdienst verzamelt en verspreidt informatie in verband met de vliegroutes en de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door de vliegtuigen die de luchthaven gebruiken, brengt de burgers op de hoogte en behandelt hun klachten en bezwaren.

Om de kaarten en de gegevens over de blootstelling aan vliegtuiglawaai die door Leefmilieu Brussel worden geproduceerd, te raadplegen, zie de pagina: “Cartografie van het geluid van het luchtverkeer” (rapporten alleen beschikbaar in het Frans).

Om alle rapporten met betrekking tot Cartografie van het luchtverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te raadplegen: zie het documentatiecentrum.

Datum van de update: 28/07/2021