U bent hier

Label Ecodynamische Onderneming

Wat is het Label Ecodynamische Onderneming?

Het Label Ecodynamische Onderneming beloont en moedigt bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen aan, die stappen ondernemen om de impact van de bedrijfsactiviteit op het leefmilieu te verkleinen. Het gaat om een officiële en gratis erkenning.

Het Label valoriseert het ecobeheer en dat met name op het vlak van afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik, mobiliteitsbeheer bij werknemers, enz. De geleverde inspanningen worden symbolisch weergegeven in de vorm van een trap met drie treden, goed voor een, twee of drie sterren.

! Het label beloont geen eco-producten of eco-diensten. Het evalueert het milieu-aspect van uw kernactiviteiten niet. Het doel is om de manier te evalueren waarop de organisatie haar activiteiten uitvoert, niet de activiteit zelf.

Het Label werd in mei 1999 gelanceerd en werd in februari 2018 grondig herzien. Het wordt gecoördineerd door de gewestelijke overheidsdienst Leefmilieu Brussel. 

Leefmilieu Brussel organiseert regelmatig infosessies voor organisaties die met een ecodynamische aanpak willen starten. Samen met de infosessies worden ook workshops aangeboden om de kandidaten te helpen bij de opmaak van hun kandidatuurdossier.

Elke sessie bestaat daarom uit twee delen:

  • Infosessie (1u30) - Toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het label: een presentatie van het Label Ecodynamische Onderneming (wijzigingen en nieuwigheden), het doelpubliek, de voordelen, de aanvraagprocedure, de evaluatiecriteria, de ondersteuningdie beschikbaar is voor de kandidaten
  • Workshop (1u30) - Gereserveerd voor kandidaten die reeds bezig zijn met de opmaak van hun dossier in het platform: de inhoud van de workshop is in het registratieformulier opgenomen. De inhoud zal wellicht verschillen van de ene sessie tot de andere, afhankelijk van de behoeften van de kandidaten. Het formulier laat u toe om onderwerpen voor te stellen die u wilt bespreken.

Volgende sessies:

Ontdek de nieuwe gelabelde ondernemingen

Datum van de update: 11/12/2018
Contact: 
  • Meer inlichtingen over het Label Ecodynamische Onderneming? Contacteer het Label helpdesk op info@ecodyn.brussels