U bent hier

Label "Ecodynamische onderneming"

Wat is het Label 'Ecodynamische onderneming'?

Het Label Ecodynamische Onderneming beloont en moedigt bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen aan, die stappen ondernemen om de impact van de bedrijfsactiviteit op het leefmilieu te verkleinen. Het gaat om een officiële en gratis erkenning.

Het Label valoriseert het ecobeheer en dat met name op het vlak van afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik, mobiliteitsbeheer bij werknemers, enz. De geleverde inspanningen worden symbolisch weergegeven in de vorm van een trap met drie treden, goed voor een, twee of drie sterren.

! Het label beloont geen eco-producten of eco-diensten. Het evalueert het milieu-aspect van uw kernactiviteiten niet. Het doel is om de manier te evalueren waarop de organisatie haar activiteiten uitvoert, niet de activiteit zelf.

Het Label werd in mei 1999 gelanceerd en werd in februari 2018 grondig herzien. Het wordt gecoördineerd door de gewestelijke overheidsdienst Leefmilieu Brussel. 

Schrijf u alvast in voor de volgende infosessie die plaatsvindt op donderdag 07.06 om 15u30 bij GreenBizz Brussels plaatsvinden. Schrijf u via deze link in.

Een andere infosessie zal op mandaag 24 september om 14u in Leefmilieu Brussel plaatsvinden, schrijf u via deze link in.

Dezelfde informatiesessie zal meerdere keren georganiseerd worden doorheen het jaar.

Datum van de update: 04/06/2018
Contact: 
  • Meer inlichtingen over het Label Ecodynamische Onderneming? Contacteer het Label helpdesk op info@ecodyn.brussels