U bent hier

Duurzame aankoopcentralen (professionnels)

Sommige overheidsinstellingen in Brussel zijn bezig met het opzetten van aankoopcentrale om zoveel mogelijk mensen gemakkelijk toegang te geven tot duurzamere aankopen. Ontdek ze hieronder en aarzel niet om mee te doen om de impact van uw activiteiten op het milieu te verbeteren!

Kantoor- en papierbenodigdheden 

In het kader van de uitvoering van de rondzendbrief van 5 februari 2009 betreffende de opname van duurzaamheidscriteria in de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten van de besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceerde Leefmilieu Brussel begin 2012, bij wijze van experiment, een aankoopcentrale voor milieuvriendelijke kantoorbenodigdheden.

Na drie jaar gebruikgemaakt te hebben van deze centrale en de positieve resultaten die daarbij opgetekend werden, schreef Leefmilieu Brussel een nieuwe opdracht uit voor milieuvriendelijke kantoorbenodigdheden in de vorm van een aankoopcentrale voor de jaren 2015-2018. Begin januari 2019 zal een nieuwe toewijzing plaatsvinden om de centrale in de periode 2019-2022 voor te zetten.

Leefmilieu Brussel stelt de Brusselse overheden een aankoopcentrale ter beschikking die toelaat gebruik te maken van een aanbod van ecologische kantoorbenodigdheden tegen preferentiële prijzen.

Wie kan bestellingen plaatsen?

 • de Gemeenten en de OCMW;
 • de intercommunales die enkel bestaan uit Brusselse gemeenten;
 • de diensten die afhangen van de Regering en de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de instellingen van openbaar nut van het Gewest;
 • de kabinetten van de Ministers en Staatssecretarissen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie alsook hun diensten, op voorwaarde dat ze hiervoor de toestemming kregen van hun respectievelijke organen;
 • de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • alle andere administraties gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en onderworpen aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten;
 • iedere privaatrechtelijke persoon die door voornoemde instanties gesubsidieerd wordt;
 • de vzw's die van voornoemde instanties afhangen.

Hoe een bestelling plaatsen?

a) De eerste stap is de goedkeuring vragen aan de autoriteit bevoegd voor uw administratie;

b) Vragen en vervolgens dient u het aansluitingsformulier in te vullen en te laten ondertekenen door de bevoegde autoriteit en dit doorsturen naar Leefmilieu Brussel, Gabriel Dias, dpt. aankopen (Havenlaaan 86C/3000 1000 Brussel) of bij voorkeur via gdias@leefmilieu.brussels (.pdf);

c) Na goedkeuring van uw aanvraag, zal Leefmilieu Brussel krijgt u rechtstreeks contact met de leveranciers. Daarna, worden alle bestellingen en facturen rechstreeks tussen de leveranciers en uw administratie uitgevoerd.

Als u verdere vragen hebt, contact met : gdias@leefmilieu.brussels

Operationele leasing voertuigen 

Ter ondersteuning van de Brusselse overheden bij de overstap naar minder vervuilende voertuigen, heeft Leefmilieu Brussel een opdrachtencentrale opgezet voor de operationele leasing van verschillende types voertuigen. Deze centrale bespaart u tijd in de voorbereiding van de nodige overheidsopdrachten en maakt het mogelijk om een interessantere prijs te bekomen voor deze voertuigen.

Het gaat hierbij om volgende types voertuigen:

 • 100% Elektrische stadswagen: Renault Twizy, Renault Zoe, VW e-Up, Nissan Leaf
 • Hybride stadswagen: Toyota Prius (2 types)
 • 100% Elektrische utilitair voertuig: Renault Kangoo (3 types)
 • Benzinevoertuigen: Peugeot 108, VW Caddy (3 types), VW Amarok

Gezien de snelle technologische evolutie in deze sector, is het mogelijk dat bovenstaande voertuigmodellen zullen voorbijgestreefd zijn. In dat geval voorziet het lastenboek dat de leverancier een nieuw voertuigmodel moet voorstellen met betere prestaties en aangepast aan uw noden.

Alle informatie in verband met deze centrale is beschikbaar via onderstaande link:

Server: ftp://ftp2.ibgebim.be/
LOGIN: gdiastoextern
PASSWORD: mW2r3z

Indien u interesse heeft om gebruik te maken van deze centrale of hierover vragen heeft, kan u contact opnemen met Gabriel Dias op gdias@leefmilieu.brussels, met verwijzing naar de referentie 'LEASING 2017D0696'.

Levering van 100% groene stroom 

Sinds 2015 biedt Sibelga de lokale overheden de mogelijkheid groene stroom aan te kopen via een aankoopcentrale.  Vanaf 1 januari 2020 wordt deze centrale ook opengesteld voor de gewestelijke overheden!

Dankzij dit systeem moeten de overheden niet langer zelf overheidsopdrachten organiseren en kunnen ze genieten van unieke prijzen en de expertise van Sibelga inzake energiebeheer.

Naast deze levering stelt Sibelga in de aankoopcentrale ook voor energiediensten aan te kopen die toelaten de prioritaire acties te identificeren en uit te voeren die moeten worden ondernomen om de energieprestaties van de overheidsgebouwen te verbeteren (audit, bestek en uitvoering van de werken, onderhoud, ...).

Om meer te weten over deze centrale en de toetredingsvoorwaarden kan u de NRClick-website van Sibelga  raadplegen en contact opnemen met de dienst NRClick via:

E-mail: info@nrclick.be

Telefoon: 02/549 46 65

IT-materialen en -diensten 

Sinds 2015 gunt het CIBG zijn opdrachten via een aankoopcentrale. Ook u kunt toetreden tot hun centrale en alle voordelen genieten om gebruik te maken van informaticadiensten en informaticaproducten te bestellen (pc, tablets, projectoren, servers, software, installatie, etikettering,...).

Deze centrale biedt tal van voordelen:

 • tijdswinst omdat u de opdracht niet zelf moet opstellen en beheren;
 • voordelen voor het leefmilieu want het CIBG houdt rekening met milieucriteria bij de gunning en uitvoering van zijn opdrachten;
 • besparingen want u geniet van aantrekkelijke prijzen dankzij het grote volume van de bestellingen.

Voor meer informatie over deze centrale of over de beschikbare producten kunt u de webpagina’s van het CIBG raadplegen.

Contactpersoon: Geert ROYBERGHS

Datum van de update: 30/07/2021