U bent hier

RCIB

RCIB , de Groene Ambulance

Hebt u een allergie? Chronische hoofdpijn? Concentratieproblemen? Voelt u zich regelmatig misselijk? En brengen geneesmiddelen geen oplossing? Dan bent u misschien het “slachtoffer” van binnenluchtvervuiling in uw woning.

In februari 2000 startte Leefmilieu Brussel samen met het W.I.V./Sciensano en FARES, een Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling (RCIB).

Deze cel heeft tot doel de vervuiling in woningen te identificeren, die misschien aan de basis liggen van gezondheidsproblemen. Deze dienst komt met zijn Groene Ambulance ter plaatse en vormt aldus een aanvulling op de medische diagnose.

Indien de behandelend geneesheer een vermoeden heeft dat het gezondheidsprobleem van zijn patiënt verband zou kunnen houden met de aanwezigheid van vervuiling in de woning, dan kan deze de tussenkomst van de groene ambulance vragen.

Interventie aan huis

Een team van deskundigen en een sociaal verpleegkundige gaan dan naar het huis van de patiënt om er chemische en biologische monsters te nemen en ze vullen samen met de bewoner een vragenlijst in.

Nadat de  analyse en commentaar in verband met de bekomen resultaten aan de behandelend arts (aanvrager) werden doorgegeven, krijgt de bewoner het nodige advies .Lijkt de situatie zorgwekkend, dan kan de sociaal verpleegkundige de bijstand vragen van de bevoegde autoriteiten (OCMW's, gemeentelijke diensten, regionale huisvestingsinspectiediensten,...). Na 1 jaar wordt het contact met de arts en zijn patiënt hervat om de evolutie van de gezondheidstoestand bij de patiënt te evalueren.

Alleen de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen beroep doen op RCIB en dit na aanvraag door de behandelend geneesheer.

Sensibilisering

Een andere doelstelling van het RCIB is om het verband tussen gezondheid en binnenhuisvervuiling te bestuderen op basis van de bevindingen van meer dan 18 jaar van interventies. De conclusies van dit verslag zullen in 2019 worden gepubliceerd.

Datum van de update: 28/09/2020