Programma

 • Beschrijving van de rol en functie van de ‘energieverantwoordelijke’, zowel binnen als buiten het kader van het reglementaire instrument PLAGE.
 • Uitleg over het energiebeleid en de PLAGE-strategie.
 • Hulpmiddelen en tools rond:
  • Beheer van energieverbruik, -boekhouding en -kadaster.
  • Analyse van de bouwschil (isolatie, luchtdichtheid, bouwknopen) en maatregelen voor verbetering.
  • Diagnose van de technische installaties (SWW, verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting) en maatregelen voor verbetering.
  • Afstelling van de technische installaties en aandachtspunten met betrekking tot het onderhoud.
  • Financiering en rendabiliteit van de maatregelen voor verbetering van de energie-efficiëntie. 

Is deze opleidingscyclus iets voor u?

Bent u energiebeheerder in een openbare of particuliere instelling? Uw opdracht bestaat er dus in het energieverbruik van de gebouwen van uw organisatie te beheren en te rationaliseren. Deze opleiding wil u helpen, u de tools en de sleutels geven om dit energievraagstuk in zijn geheel aan te pakken.

Deze opleiding is bedoeld voor professionals in de bouwsector en van de stad die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, meer bepaald: architecten en ingenieurs, technische studiebureaus, installateurs, professionele opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers (gebouwbeheerders, syndici …).

Verworven vaardigheden en kennis

Op het einde van deze module kunt u:

 • een energie-efficiëntiestrategie uitwerken voor uw organisatie, dat wil zeggen uw rol als energiebeheerder goed begrijpen, een energiebeleid, -boekhouding en -kadaster opstellen en uitvoeren, en audits doen van de installaties.
 • de uitdagingen, beperkingen en mogelijke technieken identificeren om de juiste keuze te maken uit verschillende opties.

Pedagogische aanpak

De verbinding tussen theorie, uitwisseling en praktijk staat centraal in deze opleidingscyclus, die gegeven wordt door specialisten met praktijkervaring. Samen zult u nadenken over de rol en functie van de energiebeheerder maar ook over de strategieën voor de beheersing van het energieverbruik. Elke presentatie wordt geïllustreerd met concrete praktijkgevallen. Workshops en bezoeken zorgen voor een praktijkgerichte benadering en bevorderen de uitwisseling van ideeën.

Voorkennis

Deze opleiding is een inleiding tot energiebeheer in gebouwen. Die vereist dus voldoende actuele kennis van het energieontwerp van gebouwen (isolatie, compactheid, ontwerp van de openingen, koudebruggen, luchtdichtheid, thermische inertie …) en van de verschillende technische systemen (verwarming, ventilatie, koeling, verlichting, hernieuwbare energie). Vertrouwdheid met de theoretische basisconcepten wordt verondersteld. De opleiding concentreert zich op de aspecten van geïntegreerd beheer van deze verschillende technische aspecten.

-> Denkt u dat u deze basiskennis onvoldoende beheerst? Volg dan vooraf de opleiding ‘Energie: basisprincipes’.

Enkele aandachtspunten

Wat deze opleiding inhoudt:

 • Voor de energieverantwoordelijken van organisaties die niet onder de verplichte PLAGE-regeling vallen, vormt deze opleiding een inleiding tot de essentiële thema’s van gebouwbeheer.
 • Voor de PLAGE-coördinatoren en -coördinatrices vormt deze opleiding een aanvulling op de specifieke PLAGE-vormingen over het werkprotocol in het kader van de verplichte PLAGE die door Leefmilieu Brussel georganiseerd worden.

In welke taal wordt de opleiding gegeven?

De opleiding is tweetalig. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taalverdeling bij de inschrijvingen weerspiegelt. De opleidingsdocumenten worden allemaal verdeeld in de taal waarin de deelnemers zich hebben ingeschreven (NL of FR).

Informatie

 

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
150€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Deze opleiding wordt gegeven in een kleine groep. Het aantal deelnemers is dus beperkt. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. De selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de geïnteresseerden, hun beroepsactiviteit, hun opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 18 augustus 2023
De geselecteerde kandidaten ontvangen op vrijdag 25 augustus 2023 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Om te downloaden

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Circulaire economie: werfbeheer

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Circulaire economie: werfbeheer

Hernieuwbare energie

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Hernieuwbare energie

Duurzaam bouwen gaat digitaal tot

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel in samenwerking met de CERAA, Cenergie & E² = MC

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Duurzaam bouwen gaat digitaal