Context van de opleidingscyclus

In een logica van de vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, neemt de warmtepomp een prioritaire plaats in. Elke technische oplossing heeft echter zijn beperkingen en specifieke eisen, die men moet beheersen om met kennis van zaken voor een bepaalde oplossing en de meest geschikte technologie te kiezen.

In het kader van deze opleiding zal het werkingsprincipe van een warmtepomp worden toegelicht en komen de verschillende configuraties, technologieën en mogelijke energiebronnen aan bod vanuit verschillende invalshoeken.

De technische, ecologische en financiële impact van een warmtepompinstallatie wordt uiteengezet; hiernaast krijgt u de sleutels aangereikt om in het kader van een concreet project een dergelijke beoordeling te maken. 

Download het programma (.pdf)

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • toe te lichten welke uitdagingen met de keuze van dit productiesysteem gepaard gaan, evenals wat de werkingsprincipes ervan zijn,
 • overeenkomstig de context (gebruik/behoeften, integratie in de omgeving, warmteafgiftesysteem, ...) de meest geschikte warmtepomptechnologie en energiebron te kiezen,
 • na te denken over het ontwerp van een warmtepompinstallatie met het oog op energieprestaties en -optimalisering, rekening houdend met de eisen inzake wet- en regelgeving,
 • de financiële en milieu-impact van oplossingen op basis van deze technologie te beoordelen.

Pedagogische aanpak

De eerste dag van de opleiding wordt gewijd aan de presentatie van de verschillende elementen van een warmtepompinstallatie in haar geheel, evenals aan de wet- en regelgevingsaspecten. Deze thema’s komen aan bod in presentaties die ex cathedra worden gegeven.

In de namiddag vertellen medewerkers van studiebureaus en aannemers die warmtepompen hebben geïnstalleerd over hun praktijkervaringen. Dit vormt de gelegenheid om meer te weten te komen over verschillende integraties.

De tweede dag wordt de geothermie behandeld, met in het bijzonder de benadering van de dimensionering met behulp van BrugeoTool, de applicatie "ondergrond en geothermie" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De opleiding wordt afgerond met een praktijkgerichte workshop waarin u  

 • een concreet geval met een warmtepompinstallatie zal bekijken,
 • zal nadenken over de keuze van de technologie en de configuratie, alsook over de technische integratie ervan,
 • de energie-, milieu- en financiële impact van verschillende oplossingen zal beoordelen om deze laatste te vergelijken.

De workshop wordt opgebouwd rond een representatief concreet project naar keuze: 

 • een kinderdagverblijf voor 56 kinderen, BV+2, rijbebouwing
 • een Brusselse eengezinswoning, rijbebouwing
 • een meergezinswoongebouw (7 wooneenheden)

Aandachtspunten

 • Deze cursus vereist basiskennis van energiebalansen en verwarmingstechnieken.  Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen voorafgaand de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. 
 • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel® vereist.
 • De deelnemers hebben een laptop nodig voor de workshop.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere informatie met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzame Gebouwen te raadplegen.

 

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 28 april 2023
De kandidaten ontvangen op vrijdag 05 mei 2023 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Om te downloaden

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 150€
Neem deel aan dit event Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

Circulaire economie : hergebruik

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Circulaire economie : hergebruik

Hernieuwbare energie

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Hernieuwbare energie