Is deze opleiding voor u?

Deze opleiding is bestemd voor professionals uit de bouwsector en van de stad die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder andere: architecten en ingenieurs, technische studiebureaus, installateurs, professionele opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers (gebouwbeheerders, syndici …).

Inhoud

In een logica van beperking van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, neemt de warmtepomp een belangrijke plaats in. Deze opleiding licht het werkingsprincipe van de warmtepomp toe, maar ook haar beperkingen en de specifieke vereisten die men moet kennen om praktische en weloverwogen keuzes te maken.

Dag 1: voorstelling van alle verschillende elementen van een warmtepompinstallatie. Ook de wettelijke en regelgevende aspecten worden in detail toegelicht. Na deze theoretische inhoud delen studiebureaus en aannemers hun praktijkervaringen.

Dag 2: inleiding tot de geothermie en de problematiek van dimensionering aan de hand van de BrugeoTool, de applicatie ‘ondergrond en geothermie’ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarna volgt een praktijkgerichte workshop: 

 • Beschouwing van een concreet project met een warmtepompinstallatie.
 • Reflectie over de keuze van de technologie, de configuratie en haar technische integratie.
 • Evaluatie van de energetische, milieu- en financiële impact van verschillende oplossingen om ze te vergelijken.

Download het gedetailleerde programma (.pdf)

Verworven vaardigheden

Na het volgen van deze opleiding kunt u:

 • Uitleggen hoe dit productiesysteem werkt en welke uitdagingen de keuze van het systeem met zich meebrengt.
 • De meest geschikte warmtepomptechnologie en energiebron kiezen in functie van de context (gebruik/behoeften, integratie in de omgeving, warmteafgiftesysteem ...).
 • Nadenken over het ontwerp van een warmtepompinstallatie met het oog op energieprestaties en -optimalisering, rekening houdend met de reglementaire beperkingen.
 • De financiële en milieu-impact beoordelen van oplossingen met deze technologie.

Pedagogische aanpak

Deze opleiding combineert theorie, uitwisseling van praktijkervaringen en een workshop. Ze wordt gegeven door specialisten met een ruime bewezen ervaring met warmtepompen. Het is bij dit thema essentieel dat de theorie met concrete voorbeelden gestaafd wordt. Tijdens de workshop, kunt u daarom werken rond een van deze concrete projecten:

 • Een kinderdagverblijf, 3 verdiepen, rijbebouwing.
 • Een Brusselse eengezinswoning, rijbebouwing.
 • Een collectief woongebouw (7 wooneenheden).

Voorkennis

Deze cursus vereist een basiskennis van Excel, van energiebalansen en verwarmingstechnieken. 

-> Denkt u deze basiskennis onvoldoende te beheersen? Volg dan vooraf de opleiding ‘Energie: basisprincipes’.

Materiaal

Er wordt aan alle deelnemers gevraagd een laptop mee te brengen voor de workshop.

In welke taal wordt de opleiding gegeven?

De opleiding is tweetalig. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taalverdeling bij de inschrijvingen weerspiegelt. Alle opleidingsdocumenten worden uitgedeeld aan de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (NL of FR).

Informatie

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Deze opleiding wordt gegeven in een kleine groep. Het aantal deelnemers is dus beperkt. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de geïnteresseerden, hun beroepsactiviteit, hun opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving :  vrijdag 08/09/2023
De geselecteerde kandidaten ontvangen op vrijdag 15 september 2023 per e-mail hun bevestiging van inschrijving

Om te downloaden

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Opleiding PLAGE

 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 50€
Neem deel aan dit event Opleiding PLAGE

Diervriendelijke renovatie tot

 • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Ecorce

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Diervriendelijke renovatie

Methodes voor diagnose van gebouwen en groene ruimten: BAF+ en ecopotentieel tot

 • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Ecorce

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Methodes voor diagnose van gebouwen en groene ruimten: BAF+ en ecopotentieel