Programma

De opleiding zal de volgende thema’s behandelen vanuit de invalshoek van het verzekeren van een goede luchtkwaliteit en/of klimaatregeling:

 • vaststelling van de behoeften,
 • toepasselijke reglementering (EPB),
 • technologieën en rendementen,
 • dimensionering,
 • afstelling,
 • monitoring en onderhoud.

Download het programma (.pdf)

 

Context van de opleidingscyclus

Deze opleiding heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector de vereiste informatie te verstrekken voor het efficiënt selecteren, ontwerpen en regelen van de technische systemen voor ventilatie. 

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • de uitdagingen verbonden aan de ventilatie in het kader van een energie-efficiënt ontwerp te begrijpen;
 • de impact van een ventilatiesysteem op het verbruik, de kosten en het comfort (op thermisch en respiratoir vlak) te bepalen;
 • de behoeften en eisen (op technisch en reglementair vlak) waarmee bij het ontwerp van ventilatie-installaties (in residentiële en tertiaire gebouwen) rekening moet worden gehouden, te evalueren en op deze bases een eerste keuze te maken (type systeem, centralisatie/decentralisatie, regeling,…);
 • tot de voordimensionering van een eenvoudig ventilatienet voor residentiële en tertiaire gebouwen over te gaan.

Pedagogische aanpak

Tijdens de 2 opleidingsdagen wordt gewerkt met praktische oefeningen. 

Aandachtspunten

 • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel® vereist.
 • Deze opleiding vereist een goede basiskennis van de technische ventilatiesystemen (minimum, het verschil tussen de types van systemen (A, B, C en D), de dimensionering van de ventilatiedebieten, het principe van de belastingverliezen).
 • Voor wie denkt deze zaken onvoldoende te beheersen, wordt de opleiding “Energie: basisprincipes” voorgesteld. Er wordt aangeraden ze vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere informatie met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzame Gebouwen te raadplegen.

 

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 03 februari 2023
De kandidaten ontvangen op vrijdag 10 februari 2023 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Om te downloaden

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 150€
Neem deel aan dit event Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

Circulaire economie : hergebruik

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Circulaire economie : hergebruik

Hernieuwbare energie

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Hernieuwbare energie