Programma

Context van de opleidingscyclus

Deze opleiding heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector de vereiste informatie te verstrekken voor het efficiënt selecteren, ontwerpen en regelen van de technische systemen voor ventilatie.

Tijdens de eerste dag (D1) komen de gemeenschappelijke theoretische elementen inzake en de regels van goede praktijk voor het ontwerp, de regeling, de inbedrijfstelling en het onderhoud van een ventilatie-installatie.

De tweede dag (D2) is gewijd aan de specifieke kenmerken van ventilatie in kleine installaties (woningen en kleine tertiaire gebouwen):

 • vaststelling van de behoeften,
 • toepasselijke reglementering (EPB),
 • renovatie integratie
 • technologieën en rendementen,
 • dimensionering,
 • afstelling

De derde dag (D3) is gewijd aan de specifieke kenmerken van grotere installaties :

 • vaststelling van de behoeften,
 • toepasselijke reglementering (EPB),
 • luchtbehandeling (verwarmen, koelen, bevochtigen, ...)
 • akoestiek
 • technologieën en rendementen,
 • dimensionering,
 • afstelling

Voor deze opleiding is de eerste dag (D1) gemeenschappelijk en verplicht. Het is echter mogelijk u verder alleen in te schrijven voor dag 2 (D2) of dag 3 (D3).

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • de uitdagingen verbonden aan de ventilatie in het kader van een energie-efficiënt ontwerp te begrijpen;
 • de impact van een ventilatiesysteem op het verbruik, de kosten en het comfort (op thermisch en respiratoir vlak) te bepalen;
 • de behoeften en eisen (op technisch en reglementair vlak) waarmee bij het ontwerp van ventilatie-installaties (in residentiële en tertiaire gebouwen) rekening moet worden gehouden, te evalueren en op deze bases een eerste keuze te maken (type systeem, centralisatie/decentralisatie, regeling,…);
 • tot de voordimensionering van een eenvoudig ventilatienet voor residentiële en tertiaire gebouwen over te gaan.

Pedagogische aanpak

De opleiding wordt geïllustreerd aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden om de verschillende thema's te concretiseren. Er wordt ook aandacht besteed aan de toepassing van de verworven kennis op een concreet geval (studiebureau, architect, …).

Aandachtspunten

 • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel® vereist.
 • Deze opleiding vereist een goede basiskennis van de technische ventilatiesystemen (minimum, het verschil tussen de types van systemen (A, B, C en D), de dimensionering van de ventilatiedebieten, het principe van de belastingverliezen).
 • Voor wie denkt deze zaken onvoldoende te beheersen, wordt de opleiding “Energie: basisprincipes” voorgesteld. Er wordt aangeraden ze vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
50€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Prijs: 50€/dag, 100 € (voor 2 dagen) of 150 € (voor de 3 dagen)
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 12 april 2024
De kandidaten ontvangen op vrijdag 19 april 2024 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Om te downloaden

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

OPLEIDING 'Compostering in bedrijven' tot

 • Afval
 • Circulaire economie

Georganiseerd door Facilitator bioafval pro

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 30€
Neem deel aan dit event OPLEIDING 'Compostering in bedrijven'

GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid" tot

 • Circulaire economie
 • Energie
 • Duurzame overheidsopdrachten

Georganiseerd door Formule Magique

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 200€
Neem deel aan dit event GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid"

Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen tot

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen