Context van de opleidingscyclus

De energierenovatie van een bestaande gevel, zeker aan de straatzijde, kan complex zijn.

Hiervoor gelden immers tal van eisen en bepalingen, met name inzake regelgevings- en stedenbouwkundige aspecten, bouwfysica, bouwtechnieken en hun verenigbaarheid met het bestaande gebouw, esthetiek, enz.
In het kader van deze opleiding laten we u kennismaken met de verschillende methodes om een gevel te isoleren en nemen we de aandachtspunten met betrekking tot isolatie langs de buitenzijde, de binnenzijde of in de spouw onder de loep. 

Download het programma (.pdf)

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • de uitdagingen gerelateerd aan de optimalisering van een thermische gebouwschil te begrijpen;
 • de gevolgen van een isolatie-interventie voor de bouwfysica te bepalen en technische oplossingen voor elke problematiek aan te reiken;
 • een gegeven situatie te analyseren en de technische eisen inherent aan de verschillende methodes voor gevelisolatie te identificeren; zo kan u de te gebruiken techniek en de te voorziene maatregelen kiezen.

Pedagogische aanpak

Op de eerste dag zal de focus liggen op de isolatie langs de buitenzijde en in de spouw. Op de tweede dag komen de aandachtspunten aan bod in verband met isolatie langs de binnenzijde en worden de concepten van beide dagen samengevat aan de hand van een analyse van gevalstudies. De presentaties worden gegeven door specialisten met praktijkervaring (studiebureau).

De opleiding wordt geïllustreerd aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden om de verschillende thema's te concretiseren. Er wordt ook aandacht besteed aan de uitwisseling van ideeën en de toepassing van de verworven kennis op een concreet geval (studiebureau, architect, …).

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist voldoende en actuele kennis van het energieontwerp van gebouwen (EPB-regelgeving, isolatie, thermische bruggen, luchtdichtheid, waterdampdiffusie, ...).
 • Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. Er wordt aanbevolen deze basisopleiding vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere informatie met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzame Gebouwen te raadplegen.

 

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 24 februari 2023
De kandidaten ontvangen op vrijdag 03 maart 2023 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Om te downloaden

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 150€
Neem deel aan dit event Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

Circulaire economie : hergebruik

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Circulaire economie : hergebruik

Hernieuwbare energie

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Hernieuwbare energie