Is deze opleiding voor u?

Deze opleiding richt zich op professionals uit de bouwsector en van de stad die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder andere: architecten en ingenieurs, technische studiebureaus, installateurs, professionele opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers (gebouwbeheerders, syndici …).

Inhoud

De energierenovatie van een bestaande gevel kan complex blijken. Zeker wanneer het een voorgevel betreft die onderhevig is aan tal van eisen en beperkingen: reglementair en stedenbouwkundig, esthetisch of verbonden aan de bouwfysica (keuze van een bouwtechniek, verenigbaarheid met het bestaande gebouw).

Deze opleiding belicht de verschillende gevelisolatietechnieken (aan de buitenzijde/de binnenzijde/in de spouw) en neemt de bijhorende aandachtspunten onder de loep.

Dag 1: de focus ligt op de isolatie aan de buitenzijde en in de spouw.

Dag 2: analyse van de aandachtspunten in verband met isolatie aan de binnenzijde. Een synthese van de aangeleerde begrippen wordt geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Download het gedetailleerde programma (.pdf)

Verworven vaardigheden

Na het volgen van deze opleiding kunt u:

  • de uitdagingen in verband met de optimalisering van een thermische gebouwschil begrijpen;
  • de gevolgen van een isolatie-interventie op de fysieke prestaties van een wand bepalen  en technische oplossingen aanreiken voor elke problematiek;
  • een gegeven situatie analyseren, de technische eisen identificeren die samenhangen met de verschillende gevelisolatietechnieken om uw keuze te sturen en de vereiste maatregelen te nemen.

Pedagogische aanpak

De opleiding wordt gegeven door specialisten in de thematiek. Ze komen uit studiebureaus, architectenbureaus of bouwondernemingen en beschikken dus over een ruime praktijkervaring. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen en praktijkvoorbeelden om de verschillende thema’s te illustreren. Er wordt ook aangezet om van gedachten te wisselen voordat de verworven kennis toegepast wordt op een concreet geval.

Voorkennis

Deze opleiding vereist voldoende en actuele kennis van het energieontwerp van gebouwen (EPB-regelgeving, isolatie, thermische bruggen, luchtdichtheid, waterdampdiffusie ...).

-> Denkt u deze basiskennis onvoldoende te beheersen? Volg dan vooraf de opleiding ‘Energie: basisprincipes’.

In welke taal wordt de opleiding gegeven?

De opleiding is tweetalig. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taalverdeling bij de inschrijvingen weerspiegelt. Alle opleidingsdocumenten worden uitgedeeld aan de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (NL of FR).

Informatie

 

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Deze opleiding wordt gegeven in een kleine groep. Het aantal deelnemers is dus beperkt. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de geïnteresseerden, hun beroepsactiviteit, hun opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving : vrijdag 13/10/2023
De geselecteerde kandidaten ontvangen op vrijdag 20 oktober 2023 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Opleiding PLAGE

  • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 50€
Neem deel aan dit event Opleiding PLAGE

Diervriendelijke renovatie tot

  • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Ecorce

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Diervriendelijke renovatie

Methodes voor diagnose van gebouwen en groene ruimten: BAF+ en ecopotentieel tot

  • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Ecorce

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Methodes voor diagnose van gebouwen en groene ruimten: BAF+ en ecopotentieel