Programma

Context van de opleidingscyclus

In het kader van deze opleiding zullen we proberen u vertrouwd te maken met de basisprincipes in verband met de circulaire economie in de bouwsector.

Het concept van de circulaire economie wint elk jaar aan terrein. Momenteel wijdt Leefmilieu Brussel er verschillende gespecialiseerde opleidingen aan:

 • Circulaire economie: hergebruik
 • Circulaire economie: omkeerbaar ontwerpen
 • Circulaire economie: renoveren
 • Circulaire economie: werfbeheer
 • Circulaire economie: inventarisatie

Deze opleiding vormt een toegangspoort tot deze specifieke thematische opleidingsmodules. In deze inleidende opleiding krijgt u een totaalbeeld van de problematiek!

In dit kader komen de volgende thema’s aan bod:

 • Ambities en prioriteiten van het BHG in verband met de circulaire economie in de bouwsector;
 • Het GRO-referentiekader;
 • Concepten, tools en indicatoren;
 • Voorbeelden aan de hand van de laureaten van Be Circular en RENOLAB.B;
 • Van de stad naar de wijk, van de wijk naar het perceel: de stedenbouwkundige benadering voor overeenstemming tussen het gebouw en het bouwkundige programma,
 • Rollen van de bouwheer en de ontwerper,
 • Financiële en socio-technische haalbaarheid,
 • Fases en chronologie van een project,
 • Inventarisaties, aanvullende studies, ondersteuning bouwheer. Welk soort procedure voor aanvullende opdrachten?
 • Profiel, vaardigheden en taken van een Coördinator Circulaire Economie

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn om:

 • te kiezen voor een duurzame aanpak in het kader van uw bouw-/renovatieprojecten, in elke fase van het bouwproces;
 • de dimensies die een rol spelen in uw projecten te beoordelen en een strategie/balans op te stellen met betrekking tot de milieueffecten van het programma;
 • circulair te denken door gebruik te maken van de feedback over ervaringen en de tools m.b.t. dit thema die in het BHG reeds werden gekapitaliseerd.

Pedagogische aanpak

Gedurende de twee dagen is er een afwisseling tussen theoretische benaderingen en feedback van op het terrein, waarbij het logische proces van een bouw-/renovatieproject wordt gevolgd. De presentaties worden gegeven door specialisten met praktijkervaring en door verschillende actoren die getuigen over hun ervaringen.

Aandachtspunten

Het GRO-referentiekader is bindend op nationaal niveau en wordt in de 3 Gewesten toegepast. Daarnaast hebben tal van studies en proefprojecten geleid tot een volwassen circulaire cultuur en tot praktische tools waarnaar bouwheren, ontwerpers en andere actoren van de bouwsector kunnen verwijzen om projecten te realiseren die voldoen aan de hedendaagse verwachtingen inzake duurzaamheid.

De kwestie van de financiële en socio-technische haalbaarheid zal in deze opleiding ook centraal staan om te resulteren in fases, een chronologie en studies die het project afbakenen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 3 mei 2024
De kandidaten ontvangen op vrijdag 10 mei 2024 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

OPLEIDING 'Compostering in bedrijven' tot

 • Afval
 • Circulaire economie

Georganiseerd door Facilitator bioafval pro

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 30€
Neem deel aan dit event OPLEIDING 'Compostering in bedrijven'

GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid" tot

 • Circulaire economie
 • Energie
 • Duurzame overheidsopdrachten

Georganiseerd door Formule Magique

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 200€
Neem deel aan dit event GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid"

Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen tot

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen