U bent hier

Lucktkwaliteit en milieuvergunningen (professionnels)

In het Brussels Gewest is voor bepaalde activiteiten of inrichtingen een milieuvergunning vereist voordat met de exploitatie begonnen mag worden.

De doelstellingen van die milieuvergunning?

Een evenwicht vinden tussen de ontwikkeling of instandhouding van activiteiten die nodig zijn voor het stadsleven en de bescherming van het milieu. De luchtkwaliteit in stand houden en de buurt, de omwonenden en de hele stad besc hermen tegen mogelijke overlast door die exploitatie.

In de vergunning worden specifieke voorwaarden opgelegd voor het opzetten en exploiteren van deze activiteiten of inrichtingen, op zodanige wijze dat de overlast voor de buurt tot een minimum wordt beperkt.

De vergunning en luchtkwaliteit in Brussel

Op het gebied van de luchtkwaliteit zijn de voorwaarden voor de exploitatie van een activiteit of een ingedeelde inrichting gericht op de bescherming van het milieu en van de gezondheid in het bijzonder.

Een activiteit of inrichting veroorzaakt hinder: wat te doen?

Datum van de update: 27/01/2022