U bent hier

Bericht van stormweer

Beperkte toegang tot de gewestelijke groene ruimten en het Zoniënwoud

De jongste jaren hebben de bomen steeds meer te lijden onder de klimaatveranderingen die gepaard gaan met steeds vaker voorkomende extreme gebeurtenissen (stormweer en droogte).

Zo is er bij elke windstoot een reëel risico op vallende bomen en takken in de groene ruimten.

Om ieders veiligheid te verzekeren, ziet Leefmilieu Brussel continu toe op de staat van de bomen en de evolutie van de verstoringen in de atmosfeer en dat in samenwerking met het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

Tijdens periodes met stormweer kan Leefmilieu Brussel de beslissing nemen om de toegang tot de gewestelijke parken, tuinen en bossen en het Zoniënwoud te beperken.  Die beslissing wordt op de volgende manier genomen:

Als, tussen mei en november, er rukwinden van minstens 70 km/u worden voorspeld:

 • wordt de toegang tot de meest kwetsbare Brusselse gewestelijke groene ruimten verboden.
 • De parken en bossen met een verouderend bomenpatrimonium worden als kwetsbaar beschouwd: het Wilderbos (Sint-Agatha-Berchem), het Goede Herderpark (Evere), de Kauwberg (Ukkel), het Park van Woluwe (Sint-Pieters-Woluwe), het Dudenpark (Vorst), de Kattenberg (Laken) en het Nestor Martin-populierenbos (Ganshoren).

Het hele jaar door, als er rukwinden van 80 km/u worden voorspeld:

 • wordt de toegang tot de meest kwetsbare Brusselse gewestelijke groene ruimten, de natuurreservaten en  het Zoniënwoud voor het publiek verboden.
 • De toegang voor het publiek tot de volgende ruimten zal worden verboden:
  • Sint-Agatha-Berchem: het Wilderbos en het natuurreservaat van Zavelenberg. 
  • Evere: het Goede Herderpark en het natuurreservaat van het Moeraske.
  • Vorst: het Dudenpark.
  • Ganshoren / Jette:  het Nestor Martin-populierenbos, de moerassen van Jette en Ganshoren en het Poelbos.
  • Laken: de Kattenberg. 
  • Ukkel: de Kauwberg, het Verrewinkelbos, het Kapel Hauwaertbos, het Buysdellebos  en Perckbos, het domein Latour de Freins, het natuurreservaat van Kinsendael –
  • Kriekenput en het Engelandplateau.  
  • Sint-Pieters-Woluwe: het Park van Woluwe.
  • Het Zoniënwoud.

Het hele jaar door, als er rukwinden van meer dan 80 km/u worden voorspeld:

 • De toegang tot alle parken, natuurreservaten en gewestelijke bossen en het Zoniënwoud wordt voor het publiek verboden.

Het hele jaar door, als er rukwinden van meer dan 100 km/u worden voorspeld:

 • Wordt niet alleen de toegang tot de gewestelijke parken,  natuurreservaten, bossen en het Zoniënwoud afgesloten, maar ook de wegen door het Zoniënwoud en dat in overleg met de politie, de bosdienst van het Vlaams Gewest en de gemeenten;
 • Worden de Lorrainedreef, de Sint-Hubertusdreef en de Harasdreef in Ukkel alsook de Duboislaan in Hoeilaart  afgesloten;
 • Wordt het Ter Kamerenbos afgesloten door de Politiezone Brussel – Elsene.

  Informatie aan het publiek

  Berichten over stormweer worden aan de hoofdingangen uitgehangen en de parkwachters en bosopzichters staan ter beschikking van de bevolking om informatie en aangepaste richtlijnen en advies te geven.

  Leefmilieu Brussel raadt aan om niet in de buurt van bomen te komen op het volledige grondgebied. 

  Na de storm

  Na een storm worden de gewestelijke groene ruimten geïnspecteerd, wordt de schade geëvalueerd en worden zones die een potentieel gevaar vormen opgeruimd en beveiligd, waardoor de groene ruimten opnieuw kunnen worden opengesteld voor het publiek.

  Datum van de update: 27/10/2021

  Contact: 

  Voor meer informatie over de maatregelen die genomen worden voor de Terhulpsesteenweg in Watermaal-Bosvoorde tussen de Bezemhoek en de Groenendaalbrug, de Tervuursesteenweg in Oudergem, de Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe, dienen de politiediensten van de zones in kwestie te worden gecontacteerd:

  • Watermaal-Bosvoorde: Tel. 02 674 74 74;
  • Oudergem: Tel. 02 676 49 14;
  • Sint-Pieters-Woluwe: Tel. 02 788 93 00.