U bent hier

Het toekomstig Park van Neerpede

Door de combinatie van reeds bestaande infrastructuur en de nog beschikbare ruimte, gelegen in de nabijheid van dichtbevolkte wijken met een gebrek aan grote groene ruimten, leent Neerpede zich uitstekend voor de creatie van een gewestelijke recreatiepool. Dit is conform met het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontiwkkeling en werd door het OPN geïdentificeerd als een van de belangrijkste doelstellingen. 

Momenteel missen de verschillende stadsparken (Vijverspark, Vivès-park en Pedepark) landschappelijke en functionele samenhang. Beter geïntegreerd en met elkaar verbonden zullen ze het toekomstig ‘Park van Neerpede’ vormen, dat de stad en het platteland met elkaar zal verbinden en tegelijk het barrière-effect van de aanwezigheid van de Ring zal wegnemen.  

Het Park van Neerpede streeft ernaar een ambitieus recreatieaanbod te ontwikkelen (speeltuinen, sportactiviteiten, avonturenterreinen, waterrecreatie ...) met behoud en versterking van de kwaliteiten van het landschap en de natuurwaarden en met bijzondere aandacht voor het waterbeheer.

Het ontwikkelings- en inrichtingsproject van het Park van Neerpede wordt momenteel bestudeerd, maar we kunnen reeds enkele voorbeelden van beoogde inrichtingen vermelden: 
 

  • de eerste zwemvijver van Brussel. De geplande zwemzone zou 4.000 tot 6.000 m² groot zijn, d.w.z. het equivalent van 3 tot 5 olympische zwembaden. Het water zou op natuurlijke wijze worden gezuiverd, door planten. Dankzij dit unieke project zouden de Brusselaars weer - net als vroeger - kunnen zwemmen in een natuurlijke omgeving. Een belangrijke troef voor gezonder leven en ontspannen in het westen van Brussel;  

  • een spel- en avonturenparcours op de heuvel. De top van deze heuvel biedt een panoramisch uitzicht over Brussel en het Pajottenland, een nog onontgonnen toeristische troef. De ontwikkeling van toeristische en recreatieve activiteiten zal in harmonie gebeuren met de natuurwaarden van de heuvel;
  • een reuzenglijbaan, een overdekte skatebaan onder de Ring, een waterpartij voor telegeleide miniatuurbootjes, een klimparcours... Deze faciliteiten zullen moeten worden gepland na een technische studie en een testfase, waarbij de toekomstige gebruikers bij de reflectie worden betrokken.

 

Datum van de update: 03/06/2021