U bent hier

Wat zijn de normen voor de blootstelling aan golven?

In Brussel moet op elk moment en op alle openbare plaatsen een blootstellingsnorm voor de straling van zendantennes worden nageleefd. 

Het Brusselse parlement en de Brusselse regering hebben deze norm bepaald en vastgelegd in de ordonnantie van 1 maart 2007 de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen. 

Waarde van de norm in Brussel

De norm bedraagt 0,096 watt per vierkante meter (W/m²) of 6 volt per meter (V/m) bij de referentiefrequentie van 900 MHz

Deze norm is een van de strengste ter wereld. Ze biedt bijna vijftig keer meer bescherming dan de norm die wordt aanbevolen door de Europese instellingen en de Wereldgezondheidsorganisatie. 

Een concreet voorbeeld uit ons dagelijkse leven 

Als u belt met een gsm, wordt u blootgesteld aan een elektrisch veld van ongeveer 50 tot 60 V/m – zelfs 100 V/m voor de oudste modellen – tijdens de eerste seconden van de communicatie, wanneer het toestel verbinding probeert te maken met de dichtstbijzijnde antenne. 
Daarna neemt dat elektromagnetisch veld zeer snel af en bedraagt het een kleine tiental V/m. 

Meer weten? Bekijk onze pagina's:

Evoluerende wetgeving en controle

De ordonnantie die in 2007 werd goedgekeurd, evolueert nog steeds. Ze werd al verschillende keren gewijzigd. U kunt deze wijzigingen, alsook het ontwerp tot wijziging van de ordonnantie waar momenteel aan wordt gewerkt, raadplegen via de pagina 'Evolutie van de wetgeving'.

Een Comité van experten voor de evaluatie

De ordonnantie voorziet in de raadpleging van een Comité van experten. Dat Comité van experten moet de uitvoering van de ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten evalueren op het vlak van:

  • de technologische evoluties,  
  • de wetenschappelijke kennis, 
  • de economische en volksgezondheidsvereisten. 

Wie zijn die experten? En wat is hun specifieke rol? Raadpleeg onze pagina 'Het comité van experten'.

Telecommunicatie: verdeling van de bevoegdheden  

Niet alle aspecten op het vlak van telecommunicatie vallen onder de bevoegdheden van het gewest. Wilt u meer weten over de verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende bestuursniveaus? Raadpleeg dan onze pagina 'Verdeling van de bevoegdheden'.

Datum van de update: 08/08/2022