U bent hier

Word een erkend laboratorium (professionnels)

De laboratoria moeten erkend zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met toepassing van het Besluit van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria.

Het artikel 4 van dit Besluit voorziet de voorwaarde waaraan een laboratorium moet voldoen om erkend zijn te weten ‘Geaccrediteerd zijn of in de loop hiervan verkeren voor het gebied waarvoor een erkenning aangevraagd werd’.

Bijgevolg, om een erkenning te verlenen aan de vereiste parameters in het gevraagde domein (wateranalyses, luchtanalyses, bodemanalyses, afval, geluid, niet-ioniserende straling), is het noodzakelijk dat het laboratorium geaccrediteerd is (of in de loop van accreditatie is) door BELAC (de Belgische Accreditatie-instelling) of door elk gelijkwaardig Europees accreditatiesysteem voor dezelfde parameters binnen datzelfde domein.

 

Datum van de update: 28/09/2020
Wetgeving: 
Contact: 

Leefmilieu Brussel
Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems
Havenlaan 86 C/3000
1000 Brussel
Tel : 02 775 75 01 (werkdagen tussen 8u en 17u)
E-mail