U bent hier

BrugeoTool : De applicatie over de Brusselse ondergrond en geothermie

BrugeoTool is een professionele geowetenschappelijke ‘alles-in-één’ tool voor de gedetailleerde exploratie van de geologie, de hydrogeologie en het geothermisch potentieel in het Brussels Gewest met behulp van 1D-, 2D- en 3D-visualisatietools.

Geothermie is een hernieuwbare energiebron voor de verwarming en koeling van gebouwen die de decarbonisatie van de energiemix ten goede komt. Met het oog op de ontwikkeling van de ondiepe verticale geothermie in het Brussels Gewest (< 300 m) is BrugeoTool bedoeld als een nuttig instrument in elke fase van een geothermisch project, zowel voor projectbeheerders als voor experts.

De BrugeoTool-applicatie

 

Tot wie richt de BrugeoTool-applicatie zich?

Experts (geowetenschappen) Projectbeheerders
(geothermie)
Particulieren, leerkrachten en belangstellenden
 • Raadpleeg de geologische, hydrogeologische, geothermische en milieugegevens in kaartvorm (2D).
 • Maak automatisch een lithostratigrafisch logboek (1D) aan waarin de geologische, hydrogeologische en geothermische parameters worden samengevat. 
 • Exploreer het geologisch model Brustrati3D (3D). 
 • Beoordeel de (voor)haalbaarheid van een ondiep verticaal geothermisch project (< 300 m) in open of gesloten systeem en ga over tot de predimensionering ervan.
 • Krijg toegang tot informatie over het geothermisch potentieel in open en gesloten systemen.
 • Plan en beheers de fases een geothermisch project.
 • Analyseer de milieueisen en bereid uw milieuvergunningsaanvraag voor.
 • Krijg toegang tot typische dimensioneringen van geothermische systemen om uw keuze en offerteaanvragen te vergemakkelijken.
 • Predimensioneer een geothermische installatie met behulp van de tool Smartgeotherm ontwikkeld door het WTCB.
 • Maak u vertrouwd met de geologie van Brussel en zijn milieucontext.
 • Identificeer de aanwezigheid van grondwaterlagen.
 • Krijg toegang tot informatie over het geothermisch potentieel in open en gesloten systemen. 

 

Wat heeft de BrugeoTool-applicatie te bieden?

Cartografische gegevens

Doorloop, raadpleeg en bevraag de geologische, hydrogeologische, geothermische en milieugegevens.

Geothermische analyse

Selecteer een locatie op de kaart om informatie te krijgen over:

 • de (voor)haalbaarheid van de inplanting van een geothermisch systeem; 
 • de lokale milieueisen en de fases en procedures betreffende het onderzoek van de milieuvergunning;
 • de bodemgegevens (geothermische, geologische en hydrogeologische kenmerken);
 • typische dimensioneringen.

U kunt ook toegang krijgen tot de predimensioneringstool Smartgeotherm die door het WTCB is ontwikkeld. 

Virtuele boring

Selecteer een plaats op de kaart om een virtuele boring uit te voeren op basis van de geologische (Brustrati3D) en hydrogeologische modellen (BPSM, Hydroland) die door Leefmilieu Brussel en haar partners werden ontwikkeld. Deze tool maakt de opstelling mogelijk van:

 • een gedetailleerd lithostratigrafisch logboek;
 • een synthese van de hydrodynamische referentieparameters van de geïdentificeerde aquifers en aquitards. 

Geologisch 3D-model

Visualiseer de ondergrond en de topografie van Brussel in drie dimensies.

 

Meer informatie?

 

FAQ

Voor alle vragen over de BrugeoTool-applicatie.

 

Bronnen

Waar komen de gegevens die door de BrugeoTool-applicatie worden gebruikt vandaan?

De BrugeoTool-applicatie werd ontwikkeld in samenwerking met de partners van het Brugeo- project.

Datum van de update: 28/09/2020