U bent hier

Lawaai van het openbaar vervoer

Algemeen gezien is de impact van de bovengrondse trams en metro’s op de geluidsomgeving van het Brussels Gewest relatief beperkt. De hinder blijft erg plaatselijk.

Ten bewijze het beperkte aantal inwoners (1.000 personen) dat overdag en ’s nachts potentieel blootgesteld staat aan geluidsniveaus van meer dan of gelijk aan 55 dB(A).

De kaarten van het lawaai van bovengrondse trams en metro’s moeten niet geactualiseerd worden.

Op deze kaarten ziet u de blootstelling aan het verkeer van bovengrondse trams en metro’s (.pdf):

Op dit ogenblik legt de milieuovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de MIVB voor het geluid van trams en metro’s de niet te overschrijden grenswaarden vast: 70 dB(A) overdag en 65 dB(A) ’s nachts voor de metro en 63 dB(A) overdag en 59 dB(A) ‘s nachts voor de tram.

Datum van de update: 10/01/2019