U bent hier

RENOLUTION-premies 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe naam van de fusie van de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels.

Renolution.brussels is het nieuwe platform voor alle informatie over om de gewestelijke premies voor renovatie.

Een van de belangrijkste vernieuwingen van dit gestandaardiseerde systeem is dat alle subsidieaanvragen voortaan worden ingediend na de voltooiing van de werkzaamheden, binnen 12 maanden na de laatste factuur voor het saldo van de werkzaamheden. Er zijn in totaal 45 RENOLUTION-premies beschikbaar voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden. Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle premies waarop u recht hebt. De voorfinanciering die onder het oude premiestelsel mogelijk was, wordt in 2022 vervangen door een nieuw globaal kredietsysteem.

Een andere opmerkelijke vernieuwing is dat alle premieaanvragen voortaan verlopen via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit loket, ontworpen om de administratieve procedures te standaardiseren en te vereenvoudigen, zal het mogelijk maken bepaalde administratieve documenten automatisch te genereren, u te helpen bij het samenstellen van uw dossier, uw documenten uit te wisselen met de administratie, premiesimulaties uit te voeren, enz.

Er zijn RENOLUTION-premies voor alle soorten gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industrieën, enz. En voor een verscheidenheid aan profielen van aanvragers: eigenaars, verhuurders, huurders, beheerders van gebouwen, enz.

De twee belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van deze nieuwe generatie premies blijven ongewijzigd: zij zijn alleen beschikbaar voor werkzaamheden die door vakmensen worden uitgevoerd en zij gelden alleen voor gebouwen die meer dan 10 jaar oud zijn.

Overgangsregeling voor lopende premieaanvragen

Als u vóór 31 december 2021 een aanvraag hebt ingediend voor een Premie voor de renovatie van het woonmilieu of voor een Premie voor de verfraaiing van gevels, en u van plan was in 2022 een Energiepremie aan te vragen voor dezelfde werken, dan is dit in principe niet meer mogelijk omdat de RENOLUTION-premies vanaf 1 januari 2022 van toepassing is.

Om deze situatie te verhelpen en u in staat te stellen ten volle van de subsidies te profiteren, heeft het Gewest een overgangsregeling ingesteld met de volgende twee morgelijkheden:

  • Trek de oorspronkelijke aanvraag voor Premie voor de renovatie van het woonmilieu of voor de Premie voor de verfraaiing van gevels weer in en dien een nieuwe aanvraag in voor RENOLUTION-premies.
    In dat geval volstaat het een brief te sturen naar Urban (Directie Stadsvernieuwing, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel) waarin u de annulering van uw aanvraag vermeldt. U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen voor RENOLUTION-premies. Dit verzoek kan alleen worden gedaan voor saldofacturen die vanaf 2022 worden uitgereikt en altijd binnen een periode van 12 maanden vanaf de datum van de laatste saldofactuur voor de werkzaamheden. Indien u vóór de uitvoering van de werkzaamheden een voorschot hebt ontvangen van Urban, moet u dit in één keer, zonder afbetalingsplan, volledig terugbetalen.
  • Behoud uw vóór 31 december 2021 ingediende aanvraag voor Premie voor de renovatie van het woonmilieu of de Premie voor de verfraaiing van gevels Premie voor de renovatie of gevelverfraaiing, en vul deze aan met een aanvraag voor de Energiepremie 2021.
    In dat geval zal uw aanvraag worden behandeld volgens de regeling die in 2021 van kracht was. Door het stelsel van de Energiepremies 2021 voor u te laten doorlopen, kunt u toch nog genieten van extra steun. Voor een factuur voor het saldo van de werkzaamheden van 2022 kunt u dus uw premieaanvraag bij Leefmilieu Brussel indienen. Deze aanvraag moet echter uiterlijk op 31 december 2022 worden ingediend en zal worden behandeld overeenkomstig de voorwaarden voor de toekenning van de energietoeslag voor 2021.

Mijn saldofactuur is gedateerd in 2021. Heb ik dan nog recht op een premie?

Als u uw werkzaamheden voltooid hebt en een saldofactuur van 2021 hebt, kunt u nog steeds een aanvraag indienen voor een Energiepremie 2021. U vindt alle informatie op de pagina Energiepremies 2021.

Alleen de premie “C8 - Periodieke controle” kan worden ingediend als u een factuur van 2022 hebt. Hieronder vindt u meer informatie.

Wat de premies voor woningrenovatie en gevelverfraaiing betreft, kunnen vanaf 24/12/2021 geen aanvragen meer worden ingediend, maar kunnen tot 31/12/2021 nog aangetekende brieven worden verzonden, waarbij het poststempel als bewijs dient. Alleen aanvragen die vóór 31/12/2021 zijn ingediend, worden behandeld volgens de regels die in 2021 gelden. Voor deze aanvragen kunnen de toe te zenden documenten (door de administratie gevraagde aanvullende documenten, documenten over het einde van het werk, enz.) aan Urban ingediend worden.  Meer informatie op de site https://wijken.brussels/4/.

Voor al uw vragen over renovaties

Premie EPB-Periodieke controle (C8)

De EPB-periodieke controle is tweejaarlijks verplicht voor alle gasverwarmingsketels of gasboilers. De premie C8 blijft beschikbaar bij Leefmilieu Brussel. De nieuwe premie C8 betreft de EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel op gas en / of gasboiler. De premie is alleen beschikbaar voor gezinnen in categorie III (voorheen categorie C). 

Welke regels moeten worden nageleefd? :

  • De controle dient uitgevoerd te worden door een door Leefmillieu Brussel erkend- EPB-verwarmingsketeltechnicus voor EPB-periodieke contole voor verwarmingsketels op gas en gasboilers. 
  • Deze premie is niet geldig voor verwarmingsketels die meer dan één wooneenheid verwarmen.

Welke bedragen ?

Het bedrag blijft hetzelfde als in 2021 : 100 € per controle, maximum 2 attesten (model van Brussel Leefmilieu) per wooneenheid.

U vindt alle administratieve, technische en financiële details in de nieuwe gids Algemene en technische voorwaarden voor het verkrijgen van de premie C8 - EPB-periodieke controle (.pdf).

Hoe de premie EPB-Periodieke controle aanvragen ?

De premieaanvraag indienen met "het aanvraagformulier voor de premie C8" :

Leefmilieu Brussel – Departement Energiepremies
Thurn & Taxis-site
Havelaan 86c/3000
1000 Brussel

Datum van de update: 24/08/2022