U bent hier

RENOLUTION-premies 2022

De RENOLUTION-premies zijn de nieuwe overkoepelende naam van de Energiepremies, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. De RENOLUTION-premies worden van kracht op 1 januari 2022.

Het gezamenlijk budget voor de premies voor 2022 is opgetrokken tot 53,6 miljoen euro. Op die manier kunnen de huidige interessante voorwaarden gehandhaafd blijven. Bij de uitwerking van de RENOLUTION-premies wordt er gestreefd naar continuïteit voor alle doelgroepen, en in het bijzonder voor de lage-inkomensgroepen, waar het doel is om ten minste 50% van de kosten van de energiewerken te financieren. De aanvragen voor geüniformeerde RENOLUTION-premies zullen worden behandeld door de bevoegde administraties Urban en Leefmilieu Brussel.

Wat zijn de nieuwigheden voor 2022?

De RENOLUTION-premies treden in werking op 1 januari 2022 en zullen pas vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een belangrijk nieuw element van de premies 2022 is dat alle subsidieaanvragen zullen moeten worden ingediend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, d.w.z. nadat de saldofactuur (laatste in aanmerking komende factuur) is ontvangen en betaald. De RENOLUTION-premies worden daarom afgestemd op één enkel systeem. De vroegere stelsels van Premies voor de renovatie van het woonmilieu en Premies voor de verfraaiing van gevels zijn op 31 december 2021 ingetrokken. Voor de Energiepremies geldt dat als uw factuur gedateerd is op 2021, u onder de regeling voor 2021 valt. Meer informatie vindt u hieronder.

Wat zjn de nieuwe RENOLUTION-premies? 

De technische bepalingen voor het verkrijgen van de RENOLUTION-premies worden momenteel door de regering gevalideerd. In de tabel hieronder vindt u de lijst van de beschikbare premies, de bedragen ervan en een korte beschrijving van de betrokken werken of studies. U kunt deze tabel ook downloaden in .pdf-formaat. De technische en administratieve handleidingen voor elke premie vindt u ook in de tabel.

Opgelet: de informatie in deze documenten is voorlopig en kan worden gewijzigd tot de definitieve goedkeuring door de Brusselse regering, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 zal plaatsvinden. De formulieren en attesten waarnaar in deze handleidingen worden verwezen, zijn nog niet beschikbaar. Aanvragen voor premies kunnen vanaf maart worden ingediend.

Vanaf maart kunt u alle informatie over de RENOLUTION-premies raadplegen op de nieuwe website RENOLUTION.brussels, het centrale punt voor alle informatie over de premies en de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het gebied van renovatie.

Premie A : Diensten en studies

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
A1 Energieaudit (.pdf) Alle € / gebouw 400 € per eengezinswoning of 3.000 € par gebouw (appartementsgebouw of niet-residentieel gebouw)
A2 Akoestische studie (.pdf) Residentiële % toegekend bedrag 2
A3 Ontwerpstudie bouwmaterialen (TOTEM) (.pdf) Residentiële € / huisvesting 200 € per wooneenheid
A4 Opvolging architect en ingenieur (.pdf) Residentiële % toegekend bedrag architect : 8
stabiliteitsingenieur 2
gevelstudie: 2

Premie B : Werfvoorbereding

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
B1 Bescherming en stellingen (.pdf) Residentiële € / m² 20 30 40

Premie C : Ruwbauw en waterbeheer

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
C1 Draagstructuren (.pdf) Residentiële % in aanmerking 30 50 70
C2 Riolering (.pdf) Residentiële € / m riolen : 25 45 70
inspectieput :  80 130 210
€ / pièce kolk : 25 45 70
afkoppelingsput: 165 275 440
C3 Regenwaterrecuperatie (.pdf) Residentiële € / huisvesting 500 750 1.100
C4 Afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie (.pdf) Residentiële € / m² 60 75 90

Premie D : Gezondheid

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
D1 Vochtprobleem (.pdf) Residentiële % in aanmerking 30 50 80
D2 Schimmels en ongedierte (.pdf) Residentiële % in aanmerking 30 50 80

Premie E : Dak

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
E1 Dakstructuur (.pdf) Residentiële % in aanmerking 30 40 50
E2 Dakbedekking en waterdichting (.pdf) Residentiële € / m² 60 70 80
E3 Thermische dakisolatie (.pdf) Alle € / m² 35 45 55
E4 Dakaccessoires (.pdf) Residentiële % in aanmerking 30 40 50
E5 Groendak en waterbuffering (.pdf) Residentiële € / m² 20 30 40

Premie F : Gevels

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
F1 Thermische gevelisolatie (.pdf) Alle € / m² van binnenuit : 35 40 45
van buitenaf: 50 70 90
via de spouwmuur : 20 25 30
F2 Bekleding (.pdf) Residentiële € / m² 40 45 50
F3 Bepleistering (.pdf) Residentiële € / m² 40 45 50
F4 Verfraaiing voorgevel (.pdf) Residentiële € / m² 50 50 50 (+750/log.)
F5 Verfraaiing achter- en zijgevel (.pdf) Residentiële € / m² 20 30 40
F6 Akoestische muurisolatie (.pdf) Residentiële € / m² 30 60 90

Premie G : Buitenschrijnwerk

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
G1 Plaatsing en vervanging van deuren en ramen (.pdf) Alle € / m². van hout : 100 120 140
PVC of aluminium : 40 50 55
G2 Herstelling en aanpassing van ramen (.pdf) Alle € / m² 130 220 260
G3 Herstelling van deuren (.pdf) Residentiële € / m² 90 60 90

Premie H : Vloeren

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
H1 Thermische vloerisolatie (.pdf) Alle € / m² 35 40 45
H2 Akoestische vloerisolatie (.pdf) Residentiële € / m² 30 60 90

Premie I : Binnenafwerking

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I1 Trappen (.pdf) Residentiële € / stap 30 50 80
I2 fietsenstalling (.pdf) Residentiële € / per fietsplaats 80 €  (max 2 plaastsen / accommodatie)
I3 Brandveiligheid (.pdf) Collectieve woning % in aanmerking 20
I4 Gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit (.pdf) Residentiële 7.500 € per woning voor eigen werk en
7.500 € per gebouw voor werken in de bijgebouwen

Premie J : Verwarming

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
J1 Verwarmings- ketel ≤ 100 kW (individueel of collectief) (.pdf) Alle € / installatie tot 40 kW : 700 800 1.200
€ / kW vanaf 40 kW à 100 kW :
J2 Verwarmings- ketel > 100 kW (collectief) (.pdf) Collectieve woning % in aanmerking 5 5 5
J3 Tubering collectieve schoorsteen (.pdf) Collectieve woning % in aanmerking 25 27,5 30
J4 Verwarming met warmtepomp (.pdf) Alle € / huisvesting Residentiële : 4.250 4.500 4.750
% in aanmerking niet Residentiële : 25
J5 Lagetemperatuur- radiatoren (.pdf) Residentiële € / stuk 75 125 200
J6 Temperatuur- regeling (.pdf) Alle € / stuk thermostatische kranen : 15 25 40
thermostaat :  40 70 100
J7 Gasboiler (.pdf) Residentiële € / installatie 500 550 600
J8 Zonneboiler (.pdf) Alle € / huisvesting 2.500 3.000 3.500
J9 Warmtepomp- boiler (.pdf) Residentiële € / huisvesting 1.400 1.500 1.600

Premie K : Sanitaire voorzieningen

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
K1 Uitrusting en installatie (.pdf) Alle € / apparaat 200 340 540

Premie L : Electriciteit en gas

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
L1 Conformiteit elektrische installatie (.pdf) Residentiële % in aanmerking 30 50 70
L2 Conformiteit gasinstallatie (.pdf) Residentiële % in aanmerking 30 50 70

Premie M : Gecontroleerde mechanische ventilatie

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
M1 Ventilatiesysteem C (.pdf) Alle € / huisvesting 1.550 1.950 2.230
M2 Ventilatiesysteem D (.pdf) Alle € / huisvesting Residentiële : 3.000 3.750 4.300
% in aanmerking niet Residentiële:  25 25 25

Voor al uw vragen over renovaties:

Mijn saldofactuur is gedateerd in 2021. Heb ik dan nog recht op een premie?

Als u uw werkzaamheden voltooid hebt en een saldofactuur van 2021 hebt, kunt u nog steeds een aanvraag indienen voor een Energiepremie 2021. U vindt alle informatie op de pagina Energiepremies 2021.

Alleen de premie “C8 - Periodieke controle” kan worden ingediend als u een factuur van 2022 hebt. Hieronder vindt u meer informatie.

Wat de Premies voor de renovatie van het woonmilieu en de Premies voor de verfraaiing van gevels betreft: u kunt nog tot 24/12/2021 dossiers neerleggen, en nog tot 31/12/2021 dossiers aangetekend versturen. Na deze data zal Urban alleen nog aanvragen behandelen waarvoor u reeds een volledige ontvangstbevestiging (en de toestemming om de werken aan te vatten) hebt ontvangen. Dat zal gebeuren met Formulier T (einde van de werken). Meer informatie op de site https://wijken.brussels/4/.

De premie C8 - EPB-Periodieke controle in 2022

De EPB-periodieke controle is tweejaarlijks verplicht voor alle gasverwarmingsketels of gasboilers. De premie C8 blijft beschikbaar bij Leefmilieu Brussel. De nieuwe premie C8 betreft de EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel op gas en / of gasboiler. De premie is alleen beschikbaar voor gezinnen in categorie III (voorheen categorie C). 

Welke regels moeten worden nageleefd? :

  • De controle dient uitgevoerd te worden door een door Leefmillieu Brussel erkend- EPB-verwarmingsketeltechnicus voor EPB-periodieke contole voor verwarmingsketels op gas en gasboilers. 
  • Deze premie is niet geldig voor verwarmingsketels die meer dan één wooneenheid verwarmen.

Welke bedragen ?

Het bedrag blijft hetzelfde als in 2021 : 100 € per controle, maximum 2 attesten (model van Brussel Leefmilieu) per wooneenheid.

U vindt alle administratieve, technische en financiële details in de nieuwe gids Algemene en technische voorwaarden voor het verkrijgen van de premie C8 - EPB-periodieke controle (.pdf).

Hoe de premie EPB-Periodieke controle aanvragen ?

Leefmilieu Brussel – Departement Energiepremies
Thurn & Taxis-site
Havelaan 86c/3000
1000 Brussel

  • online via het beveiligd platform IRISbox

Datum van de update: 18/01/2022