U bent hier

Leermiddelen - Thema Energie (éducation)

Energie is een begrip dat voor veel leerlingen niet zo concreet is. Er bestaan nochtans veel pistes om dit thema aan te kaarten. Ontdek ze door onze onderstaande leermiddelen te raadplegen! Ze zijn bestemd voor leerlingen van het kleuter- tot het secundair onderwijs.  

Maak gebruik van het energieboekje om de problematiek van het Rationeel Energiegebruik (REG) volledig en op een ludieke manier aan te snijden bij 10-14 jarigen.  

Aarzel niet om onze transversale leermiddelen over energie, maar ook over geluidsoverlast, voeding, ‘zero afval’, enz. te raadplegen indien u uw project wil indienen of voltooien.

Ontdek onze leermiddelen:

 • « Wees smart met je phone » : boekje voor de leerling (1 /ll), portfolio voor de leerling en boekje voor de leerkracht, 12-14 jaar 

“Is het mogelijk om met je smartphone te leven en tegelijk het milieu, de planeet en haar bewoners te respecteren?” Dit is de centrale vraag in dit leermiddel dat ontwikkeld is voor 12- tot 14-jarigen. Zij kunnen de oefeningen in de brochure zelf invullen met behulp van de informatie in het (online) portfolio.

In de leerkrachtenfiche vindt u meer over het opzet en gebruik van dit pedagogisch materiaal. 

Code NR12 « Wees smart met je phone »

 • « Ik kom op voor de planeet » : boekje voor de leerling (1/ll) en voor de leerkracht (1/klas), 10-14 jaar oud 

De energieboekjes werden opgesteld om leerlingen tussen 10 en 14 jaar op een ludieke manier te sensibiliseren voor REG.

Er zijn twee delen. Het eerste deel, « Ik ontdek hoe belangrijk energie is » is eerder theoretisch en vulgariseert zeer specifieke en veel voorkomende concepten (bv. broeikasgassen) en geeft concrete antwoorden op abstracte vragen (bv. Waarom is energie verbruiken vervuilend ?). 

Het tweede deel, « Ik kom op voor de planeet  », stelt een actieplan voor om het individuele gedrag aan te passen en allemaal samen de energiebalans van de school te verbeteren.
Code NR01 « Ik kom op voor de planeet » 

 • « Memory-spel » : geheugenspel rond goede gebaren, 3-8 jaar oud 

Dit memory-spel bevat 12 paar kaarten met op elke kaart een goed gebaar voor energiebesparing, tegenover het overeenkomstige minder goede gebaar. Aan de kinderen om de kaartparen terug te vinden en uit beide illustraties het goede gebaar te kiezen. Voor de grootsten kunnen de kaarten in twee worden geknipt om er een gigantisch memory-spel van 24 kaartparen van te maken.
Code NR02 «Memory-spel»

 • « Kosten-verbruikspelletje»: spel rond energie -efficiëntie, 12-18  jaar oud. "Alleen beschikbaar in pdf versie" 

De eerste stap in het beheer van je verbruik is inzicht in dat verbruik.
Code NR03 «Kosten-verbruikspelletje »

 • « Plooispelletje » : spel rond de goede gebaren voor REG, kleuter- en lager onderwijs 

Aan de hand van dit plooispelletje ontdekken en leren de leerlingen de goede gebaren die verstopt zijn achter 8 energieverspillingen.
Code NR04 « Looispelletje » 

 •  Mierenaffiches (1/klas) en energie-engagementskaart (1/ll) : basisonderwijs  

Een A3-affiche die het bestaan van een project op school aankondigt. 
Code NR05 « De energie-uitdaging : mijn school doet mee ! »

Een A3-affiche die op de voorkant de REG-gebaren illustreert en ze op de achterkant oplijst om in de klas op te hangen.
Code NR06 « Mierenaffiche met 9 gebaren »

"Beschikbaar tot de voorraad sterkt "

Een energie-engagementskaart. Want gewoonten veranderen begint met kleine stapjes om te beoordelen en te belonen.
Code NR07 « Energie-engagementskaart met stickers »

 • Sensibiliseringsaffiches rond energiebesparing, secundair (einde lagere school) 

Indien uw klas of school deelneemt aan een project ter verbetering van het REG herinneren deze affiches aan alle goede gebaren én ze verfraaien de muren van uw school.

  Om deze leermiddelen in papieren versie te bestellen

 • De papieren versies van de pedagogische leermiddelen zijn voorbehouden voor leerkrachten en verenigingen actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze service is gratis. Als u niet actief bent in het Brussels Gewest, hebt u wel toegang tot deze leermiddelen via downloads.
 • Vooraleer een leermiddel te bestellen, dient u de exacte code en titel te noteren. Dit om fouten te voorkomen gezien het uitgebreide aanbod.
 • Zo worden natuurlijke hulpbronnen niet verspild! Als u slechts een klein deel van een dossier nodig heeft, bent u misschien geholpen met fotokopieën van het gedownloade dossier of van 1 besteld exemplaar.
 • Hebt u vragen? Onze Infodienst biedt graag antwoord: 02 775 75 75 of info@leefmilieu.brussels

 

 Ik ben actief in het Brussels Gewest en ik plaats een bestelling.

Datum van de update: 01/09/2021