U bent hier

Milieumanagement

Milieubeheer (of "milieumanagement") wil zoveel zeggen als het milieu integreren in het dagelijks beheer van de onderneming. Dit betekent rekening houden met de milieu-impact van de activiteiten van de onderneming, deze impact evalueren en hem verminderen. De beweegredenen van de onderneming kunnen van verschillende aard zijn:

 

 

 

 

  • de wetgeving naleven
  • het imago van de onderneming verbeteren
  • besparingen
  • bewustwording binnen de onderneming omtrent de eigen milieu-impact 

Bovendien wensen steeds meer ondernemingen hun milieubeheer te structureren door zich in te schrijven in een proces van voortdurende verbetering en voeren ze om die reden een Milieumanagementsysteem (MMS) in.

Dit MMS kan vervolgens officieel erkend worden via een certificering, waarmee men ten overstaan van de verschillende partners het ingevoerde milieubeleid kan aantonen. Deze certificering gebeurt door een externe certificateur.

De Brusselse ondernemingen hebben toegang tot verschillende certificeringen:

  • Het label "Ecodynamische onderneming": Brusselse erkenning
  • Het EMAS-reglement: Europese erkenning
  • De ISO 14001-norm: internationale erkenning

Het label "Ecodynamische onderneming" is een springplank om vervolgens een Europese of internationale erkenning te verkrijgen, zoals ISO 14001 en EMAS. Let wel, het EMAS-reglement is gebaseerd op de ISO 14001-norm, en stelt strengere voorwaarden.

Datum van de update: 28/09/2020