U bent hier

Fiscale aftrek (professionnels)

Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling

De fiscale overheid kent ondernemingen een voordeel toe als ze investeren in milieuvriendelijke R&D. Het voordeel is van fiscale aard. Het wordt toegekend door het Ministerie van Financiën in de vorm van een aftrek op de winst in de investeringsperiodes. Er is een vrijstelling van de winst a rato van 13,5 % van het investeringsbedrag.

De Gewesten stellen een formulier ter beschikking van de ondernemingen. Dit formulier heeft betrekking op alle vaste activa die ernaar streven het onderzoek en de ontwikkeling te promoten van nieuwe producten en spitstechnologieën die geen effect hebben op het leefmilieu of die de negatieve effecten ervan willen minimaliseren. (artikel 48 §4 5° of het K.B. tot uitvoering van het wetboek van inkomstenbelastingen 92).

De attesten moeten worden aangevraagd vóór het einde van de periode van 3 maanden die volgt op de datum van afsluiting van het belastingjaar waarin de investering plaatsvond, bij Leefmilieu Brussel, Afdeling inspectie en verontreinigde bodems, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel.

Aandacht: De aanvragen voor 2020 mogen, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, in elektronische vorm worden verstuurd naar het volgende adres: rodopol@environnement.brussels. De originele papieren versie moet in een tweede fase, uiterlijk 29/05/2020, naar ons worden opgestuurd. Vergeet niet het e-mailadres te bevestigen dat wij mogen gebruiken om met het bedrijf te communiceren betreffende dit dossier. 

De datum die in aanmerking wordt genomen betreffende het respecteren van de wettelijke termijn voor het verzenden van de aanvraag, is de datum van de e-mail die vanaf dit adres wordt verstuurd en waaraan het volledige dossier zal worden gehecht. De termijn blijft ongewijzigd, het verzoek moet worden ontvangen binnen drie maanden na de laatste dag van het belastbare tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht. Leefmilieu Brussel stuurt een e-mail ter bevestiging van de ontvangst.

Datum van de update: 03/08/2020