U bent hier

Fiscale aftrek (professionnels)

Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling

De fiscale overheid kent ondernemingen een voordeel toe als ze investeren in milieuvriendelijk onderzoek en ontwikkeling. Het voordeel is van fiscale aard. Het wordt toegekend door het Ministerie van Financiën in de vorm van een aftrek op de winst in de investeringsperiodes. Er is een vrijstelling van de winst a rato van 13,5 % van het investeringsbedrag.

De gewesten stellen een formulier ter beschikking van de ondernemingen. Dit formulier heeft betrekking op de vaste activa die ernaar streven het onderzoek en de ontwikkeling te promoten van nieuwe producten en spitstechnologieën die geen effect hebben op het leefmilieu of die de negatieve effecten ervan willen minimaliseren. (artikel 48 §4 5° of het K.B. tot uitvoering van het wetboek van inkomstenbelastingen 92).

De attesten moeten worden aangevraagd vóór het einde van de periode van 3 maanden die volgt op de datum van afsluiting van het belastingjaar waarin de investering plaatsvond, bij Leefmilieu Brussel, Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel.

Voor de meeste bedrijven wordt de aanvraag voor het belastingjaar n ten laatste verwacht op 31 maart van jaar n+1. Aanvragen ingediend na deze datum worden niet meer behandeld.

Achterstallige aanvragen ingediend na 31 december 2020 worden eveneens niet meer behandeld. 

Het aanvraagformulier wordt volledig en naar behoren ingevuld.

Gezien de huidige omstandigheden omtrent Covid-19, mag de aanvraag in elektronische vorm worden verstuurd naar het volgende adres: rodopol@environnement.brussels. Leefmilieu Brussel stuurt een e-mail ter bevestiging van de ontvangst.

De datum die in aanmerking wordt genomen betreffende het respecteren van de wettelijke termijn voor de ontvangst van de aanvraag, is de datum van de e-mail met het volledige dossier die naar het bovenstaande e-mailadres wordt verstuurd.

Datum van de update: 29/10/2021