U bent hier

Een beroep doen op de verwijderingscircuits

Voor elk afvaltype hebben milieuspecialisten een specifiek verwerkings- en vernietigingscircuit uitgestippeld. U moet op deze circuits een beroep doen om u van uw afval te ontdoen. 
In het algemeen is het streng verboden:

  • afvalstoffen in te graven;
  • afval in uw installaties te verbranden met behulp van een kachel of een allesbrander, tenzij die uitgerust is met een doeltreffend rookzuiveringssysteem en deze activiteit toegestaan is binnen het kader van een milieuvergunning . Alleen resten van onbehandeld hout mogen in een kachel worden verbrand;
  • afval achter te laten op een openbare of particuliere plaats, uitgezonderd op de plaatsen waar dit uitdrukkelijk toegestaan is, of als dit in strijd is met de regelgeving inzake afvalverwijdering. Net Brussel gaat van rechtswege tot de ophaling en de verwerking van achtergelaten afval over op kosten van de dader, de bezetter of de eigenaar van de plaats waar het afval werd achtergelaten.
Datum van de update: 28/09/2020