U bent hier

Maak kennis met onze nieuwe applicatie BruWater!

BruWater is een webapplicatie van Leefmilieu Brussel voor het raadplegen van de oppervlakte- en grondwatergegevens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Via deze applicatie kan u de monitoringsgegevens over de waterkwaliteit van waterlopen, vijvers en grondwater en de waterstanden in de peilbuizen van het grondwatermeetnet opzoeken, visualiseren en opvragen. De verschillende meetstations zijn op kaart weergegeven. U kan de gegevens per meetstation opzoeken, weergeven in een grafiek of in een tabel en downloaden voor de gewenste periode en parameters. 

Over welke gegevens gaat het?

  • De gegevens over de waterkwaliteitsmonitoring van de waterlopen en vijvers (voornamelijk voor de Zenne, het Kanaal en de Woluwe) en van de naleving van de geldende normen. Enkel de fysicochemische en chemische kwaliteitsgegevens van het oppervlaktewater (waterkolom) zijn momenteel beschikbaar. Meer informatie.
  • De gegevens voor de grondwaterkwaliteitsmonitoring, meer informatie.
  • De grondwaterstanden, de absolute en relatieve piëzometrische niveaus van de meetstations van het grondwatermeetnet. Meer informatie.
  • Ter informatie: andere milieugegevens zoals het debiet van waterlopen, neerslag en enkele continue basisgegevens over de kwaliteit de Zenne zijn beschikbaar op flowbru.be

Toegang tot de applicatie

Heeft u vragen over BruWater of over de gegevens in de applicatie, gelieve deze te sturen naar: eau_water@environnement.brussels

Wettelijke voorwaarden voor het gebruik van BruWater

Door het raadplegen en gebruiken van de BruWater-applicatie aanvaardt u de toegangs- en gebruiksvoorwaarden die hieronder en in de wettelijke belpalingen op de website van Leefmilieu Brussel, zijn opgenomen.

U wordt geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard vanaf het moment dat u inlogt op de applicatie.

Leefmilieu Brussel vestigt ook uw aandacht op de volgende punten:

Garanties en aansprakelijkheidsgrenzen 

Leefmilieu Brussel stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de beschikbare informatie over deze applicatie correct en actueel is, zonder de juistheid en volledigheid ervan te garanderen. De informatie in deze applicatie kan immers fouten bevatten die in de mate van het mogelijke zullen worden gecorrigeerd zodra Leefmilieu Brussel ervan op de hoogte wordt gebracht. Bovendien mag Leefmilieu Brussel deze applicatie, op elk moment en zonder waarschuwing, wijzigen om ze te verbeteren. Het gebruik van deze applicatie, en dus het gebruik van de informatie die van deze applicatie wordt gedownload, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Leefmilieu Brussel wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie. 

Open data licentie CC BY 

U bent vrij om: 
het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Met de vermelding van Leefmilieu Brussel als bron van de gegevens.

Privacybeleid 

Deze applicatie voldoet aan de vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens. In overeenstemming met de wetgeving kunt u uw rechten laten gelden (raadpleging, rechtzetting, schrapping). Deze applicatie genereert een sessiecookie (een identificatiecode), die een sessie identificeert. Deze cookie bevat slechts één anonieme identificatiecode en geen persoonlijke informatie. Deze cookie wordt door de browser van uw computer opgeslagen en heeft een beperkte levensduur.

Datum van de update: 30/07/2021