U bent hier

Het milieubeheer van de eigen instelling (éducation)

Schooldirecties, die als basis een opleiding hebben doorlopen om les te geven, worden "bevorderd" tot bedrijfsleider: beheer van het personeel, de leerlingen, administratieve en technische problemen: de verwarmingsketel is defect, gebroken ruiten ..., en dan hebben we het nog niet over de wettelijke verplichtingen waaraan een school moet voldoen.
Die taak blijkt al uitgebreid genoeg om hen, daar bovenop, nog te moeten belasten met milieukwesties!

En toch zijn de leerkrachten die rond milieueducatie werken het er roerend over eens: "De steun van de directie is van essentieel belang om projecten voor milieueducatie op lange termijn te kunnen voeren." Leerkrachten en leerlingen die gesensibiliseerd werden rond leefmilieu zijn bereid om hun instelling te helpen het beheer milieuvriendelijker te maken: sponsorloop om fondsen te verzamelen, participatieve audit om problemen te identificeren, ...

De goede wil is vaak aanwezig en externe steun met personeel, geld en expertise kan volstaan om het verschil te maken. Leefmilieu Brussel heeft daarom een aanbod ontwikkeld om scholen te begeleiden die hun milieubeheer willen verbeteren.

Die hulp kan in de school zelf georganiseerd worden door een ter zake gespecialiseerde facilitator, via begeleiding op het terrein of dankzij een projectoproep met financiële steun. De omkadering gebeurt binnen de school en is gebaseerd op de participatie van alle spelers: lerarenteam, technisch personeel, leerlingen, ouders!

 

Datum van de update: 17/01/2022