U bent hier

Klacht indienen bij dierenverwaarlozing of dierenmishandeling

Hebt u weet van een geval van dierenverwaarlozing of dierenmishandeling ? Dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde overheid.

Vraag informatie!

Niet iedereen is even gevoelig voor dierenwelzijn. Vraag dus informatie en ga na wat in de wet staat. Bijvoorbeeld, wat zijn de vereiste minimumafmetingen voor een hondenhok? Is er sprake van verwaarlozing als een paard onbeschut in de weide staat, in de winter? Is het toegelaten een slang als huisdier te houden?
Met al uw vragen over dierenwelzijn kunt u terecht bij het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel (zie hieronder voor de contactgegevens).

Meld gevallen van verwaarlozing

Katten, honden, pony’s, paarden, ezels, konijnen of hamsters… Bent u bij mensen thuis of in een winkel gezelschapsdieren tegengekomen met onverzorgde wonden, met te kleine of onaangepaste huisvesting, in slechte omstandigheden van hygiëne en verzorging, met te weinig voedsel? Kent u de eigenaar van de dieren en de exacte situatie? Neem dan contact op met het Departement Dierenwelzijn met behulp van het elektronisch formulier. Indien u niet over nuttige informatie beschikt of in dringende gevallen kunt u zich rechtstreeks richten tot de lokale politie. 

Het departement dierenwelzijn kan u niet helpen in de volgende gevallen:

  • Gevaarlijke hond: contacteer de lokale politie
  • Overlast door hondengeblaf: contacteer de lokale politie
  • Verloren hond: contacteer de asielen of de lokale politie
  • Bestrijding van dierziektes: contacteer de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • CITES (handel in bedreigde  diersoorten): contacteer de FOD  Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Wilde dieren: contacteer het Departement Groene Ruimten en Biodiversiteit van Leefmilieu Brussel
  • Zwerfkatten: contacteer uw gemeente
Datum van de update: 28/09/2020

Contact: 

 Leefmilieu Brussel
Departement Dierenwelzijn
Thurn & Taxis-site Havenlaan
86C / 3000
1000 Brussel
E-mail