U bent hier

Info milieuvergunningen

Indien u dieren kweekt, opvangt, houdt of huisvest als particulier of dierenarts, uitbater van een slachthuis, een dierentuin, een zoo, een educatieve boerderij, een dierenpark, een proefdierverblijf, een handelszaak voor dieren, ... moet u de wettelijke verplichtingen naleven en misschien toelating vragen om uw activiteit uit te oefenen. Die moet immers de veiligheid van het publiek garanderen en het leefmilieu eerbiedigen. U moet ook de omstandigheden voor het houden van dieren verzekeren die het dierenwelzijn naleven.  

In welke gevallen heeft dit geen betrekking op u?

 • U hebt een africhtingscentrum voor honden zonder pension;
 • U herbergt vogels; 

  Rubriek 115 heeft betrekking op u.

  Opgelet: bepaalde gemeenten verbieden het houden van kippen en hanen in de tuin. Vraag inlichtingen bij de gemeentelijke administratie.

 • U huisvest vissen; 

  Bepaalde vissen vallen onder rubriek 177.

 • U hebt bijenkasten; 

  Rubriek 133 heeft betrekking op u.

 • U kweekt insecten voor de voeding;
 • U doet aan dog-sitting maar hebt geen uitrusting om honden op te vangen;
 • U hebt een dierenartspraktijk, maar herbergt niet meer dan 5 dieren tegelijk.

Wanneer moet u toelating vragen?

Indien u minstens 6 kleine dieren of een groot dier (zie onderstaande tabel) huisvest, maakt uw activiteit deel uit van ingedeelde inrichtingen (rubriek 10). Bijgevolg moet u toelating vragen. 

In het algemeen:

 • U mag zoogdieren huisvesten die voorkomen op de lijst die is vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden op voorwaarde dat ze niet zijn opgenomen in bijlage II.2 of II.3 van de natuurordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud.
 • Voor andere soorten dan zoogdieren zijn enkel de dieren verboden die zijn opgenomen in de bijlagen van de voornoemde natuurordonnantie.  Gelieve bovendien altijd de Conventie van Washington na te leven (CITES). CITES regelt en verbiedt zelfs de handel in 5000 exotische dieren die met uitsterven bedreigd zijn.

Om u te helpen vindt u hier een niet-exhaustieve lijst van toegelaten dieren

 Lijst met dieren die beschouwd worden als
Kleine dieren Grote dieren
Zoogdieren
Honden in alle maten Paarden, pony's, muildieren, muilezels, ezels, ...
Katten Lama's, alpaca's, ...
Schapen en geiten Koeien, Aziatische buffels, ... 
Konijnen, ratten, chinchilla's, cavia's, hamsters, woestijnmuizen, muizen, mara's, degoes, meriones  Varkens, 
Bennettwalaby's  
Fret  
Hangbuikzwijnen  
Andere dieren
Slangen, leguanen, hagedissen Krokodilachtige reptielen
Spinnen, schorpioenen  

Waarom moet u toelating vragen?

Een toelating is vereist wanneer de betrokken activiteit een impact heeft op het leefmilieu en de veiligheid van het publiek in het gedrang kan brengen.

De aanwezigheid van dieren zorgt voor overlast, vooral geluids- en geurhinder die de buurt kunnen storen.  Ze leidt ook tot afval, mest bijvoorbeeld en kan insecten en schadelijke knaagdieren aantrekken.

Indien de plaats waar de dieren gehuisvest zijn toegankelijk is voor het publiek, moet u de veiligheid van het publiek verzekeren. Dit is het geval voor een dierenpark, een zoo, een educatieve boerderij of een dierentuin bijvoorbeeld.  

Aan wie moet u toelating vragen?

De overheid aan wie u de toelating moet vragen hangt af van het aantal dieren dat u huisvest. 

Aantal gehuisveste dieren Rangschikking Vraag om toelating

van 6 tot 30 kleine dieren of

1 groot dier

Klasse 3 aan de gemeentelijke administratie van de plaats waar de huisvesting zich bevindt

vanaf 31 kleine dieren of

van 2 tot 30 grote dieren 

Klasse 2

aan de gemeentelijke administratie van de plaats waar de huisvesting zich bevindt

aan Leefmilieu Brussel indien u een openbare aanvrager bent

meer dan 300 kleine dieren of

meer dan 30 grote dieren 

Klasse 1B aan Leefmilieu Brussel

 

Datum van de update: 28/09/2020

Wetgeving: 

 • Koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden.
 • Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud.
 • Bijlage II.2.1° en bijlage II. 3.A van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud.
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 november 1998 inzake de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

Contact: