U bent hier

Staat van het leefmilieu

Elke dag zijn wij er ons meer van bewust dat wij het leefmilieu moeten beschermen omdat dit nodig is voor onze eigen gezondheid en de lokale levenskwaliteit, maar ook om weerwerk te bieden in het kader van wereldwijde uitdagingen zoals de klimaatveranderingen en de uitputting van de hulpmiddelen.

De informatie over de toestand van het leefmilieu is één van de instrumenten die de bewindvoerders kunnen helpen bij het uitstippelen van uit te voeren beleidslijnen. Via deze informatie is het ook mogelijk om de diverse socio-economische actoren en de burgers te sensibiliseren voor de milieuproblemen en hen op die manier te ondersteunen in hun transitie naar andere vormen van productie en consumptie die minder schadelijk zijn voor het milieu, op lokale schaal of in een ruimere context.

In hun streven naar een kwaliteitsvol Europees milieu is het dus maar normaal dat elke lidstaat of de regio’s die er deel van uitmaken, een plaatsbeschrijvende balans opmaken. De verslagen over de staat van het Brussels leefmilieu die u op punt staat te raadplegen, passen in dit kader. Het zijn syntheses van objectieve en becijferde gegevens die de toestand van de verschillende milieudomeinen (lucht, biodiversiteit, bodem, water, enz) van het Brussels leefmilieu beschrijven en analyseren en eveneens aandacht besteden aan hun tendensen, de druk waaronder ze staan en de impact die er het resultaat van is.  

In deze rubriek vindt u naast de eigenlijke rapporten over de staat van het leefmilieu ook de teksten waaruit materiaal werd ontleend of die de bevindingen kracht bijzetten. 

Datum van de update: 08/08/2019